Ông Tập Cận Bình “cưỡi” H-6K, Trung Quốc diễu võ giương oai chưa từng thấy

Ông Tập Cận Bình “cưỡi” H-6K, Trung Quốc diễu võ giương oai chưa từng thấy Analysis

VietTimes -- Chúng truyền tải thông điệp tới các bên yêu sách khác trên Biển Đông rằng Trung Quốc sẽ không lùi bước và sẽ duy trì nguyên trạng mà nước này đã tạo nên thông qua các hành vi cải tạo phi pháp và quân sự hóa yêu sách lãnh thổ ngang ngược trên Biển Đông, trong khi vỗ về công chúng trong nước, Warontherock nhận định.