Masan chuyển nhượng 4,5% vốn sở hữu ở Techcombank

Masan đã chuyển nhượng 40 triệu cổ phiếu tương đương 4,5% vốn điều lệ của Techcombank, chỉ còn sở hữu 15% theo quy định của NHNN.
Masan chuyển nhượng 4,5% vốn sở hữu ở Techcombank

Ngày 30/12/2015, Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (MSN) đã hoàn thành chuyển nhượng 39.985.283 cổ phần Techcombank (tương đương 4,5038% vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Techcombank) cho nhà đầu tư khác.

Sau khi chuyển nhượng, tỷ lệ sở hữu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan tại Techcombank giảm xuống bằng 15% vốn điều lệ của Ngân hàng.

Mục đích của việc chuyển nhượng là để đảm bảo tỷ lệ sở hữu của một cổ đông lớn không vượt giới hạn sở hữu tối đa 15% đúng theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng 2010.

Chia sẻ với chúng tôi về việc chuyển nhượng này, ông Đỗ Tuấn Anh, Phó Chủ tịch HĐQT Techcombank cho biết, đây là giao dịch được cổ đông thực hiện để đảm bảo tuân thủ quy định về giới hạn sở hữu cổ phần tại một tổ chức tín dụng đối với các cổ đông lớn và hoàn toàn không có ảnh hưởng tới các cơ cấu Ban Lãnh đạo cũng như hoạt động của ngân hàng.

Theo quy định của Luật TCTD 2010, giới hạn tỷ lệ sở hữu trực tiếp của một tổ chức trong nước tối đa là 15% vốn điều lệ của một tổ chức tín dụng, giảm so với qui định trước đây được phép tối đa là 20%.

Trước đó trong tháng 11 và tháng 12/2015, các cổ đông nội bộ và người liên quan cũng đã tiến hành thoái bớt vốn khỏi ngân hàng để đảm bảo tỷ lệ theo quy định. Trong số hơn 90 triệu cổ phiếu đăng ký bán ra nhóm cổ đông này, đã có xấp xỉ 70 triệu cổ phiếu được bán hết, chỉ còn lại phần cổ phiếu của 3 thành viên HĐQT (ông Hồ Hùng Anh, chủ tịch HĐQT; ông Nguyễn Đăng Quang, thành viên HĐQT và ông Nguyễn Thiều Quang) đăng ký bán chưa thực hiện được vì chờ hướng dẫn của NHNN.

Theo Trí thức trẻ