LTG báo lãi 260 tỉ đồng trong 9 tháng đầu năm 2021

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Tính đến ngày 30/9/2021, lãi sau thuế chưa phân phối của CTCP Tập đoàn Lộc Trời (Mã CK: LTG) đạt 983,6 tỉ đồng.

CTCP Tập đoàn Lộc Trời (Mã CK: LTG) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3/2021 với doanh thu thuần đạt 1.992,4 tỉ đồng, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ, chi phí hoạt động và chi phí tài chính của LTG đều tăng nên lợi nhuận sau thuế quý 3/2021 chỉ đạt 31,2 tỉ đồng, giảm 66% so với cùng kỳ năm 2020.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, doanh thu thuần của LTG đạt 7.114 tỉ đồng, tăng 79% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu từ thuốc bảo vệ thực vật đạt 3.160,6 tỉ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ. Doanh thu từ lương thực tăng gấp 3,5 lần cùng kỳ, đạt 3.198,7 tỉ đồng.

Các nguồn thu từ hạt giống, bao bì và xây dựng cũng tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2020, lần lượt đạt 652,1 tỉ đồng, 118,6 tỉ đồng và 128,4 tỉ đồng.

Trừ đi chi phí, LTG báo lãi sau thuế trong 9 tháng đầu năm 2021 đạt 262,1 tỉ đồng, tăng 27,7% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận phân bổ cho chủ sở hữu công ty là 260,6 tỉ đồng.

Tính đến ngày 30/9/2021, quy mô tổng tài sản của LTG đạt mức 8.143,9 tỉ đồng, tăng 17,7% so với đầu năm. Cơ cấu tài sản chủ yếu gồm hàng tồn kho (4.119,6 tỉ đồng), các khoản phải thu ngắn hạn (1.449,9 tỉ đồng) và tài sản cố định (1.399,4 tỉ đồng).

Lượng tiền và các khoản tương đương tiền của LTG giảm từ 803 tỉ đồng tại thời điểm cuối quý 2 xuống còn 571,5 tỉ đồng vào cuối quý 3/2021./.