Lộc Trời đặt mục tiêu lãi 400 tỉ đồng trong năm 2023, chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ 30%

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Ban lãnh đạo Lộc Trời dự trình cổ đông thông qua kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 30% trong năm 2023. Đây là mức trả cổ tức cao nhất của công ty kể từ năm 2017.

CTCP Tập đoàn Lộc Trời (Mã CK: LTG) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023.

Theo đó, ban lãnh đạo LTG đề xuất mục tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2023 ở mức 400 tỉ đồng, giảm 3% so với mức lãi thực hiện được trong năm 2022. Ban lãnh đạo công ty cho biết sẽ nỗ lực đạt lợi nhuận vượt kế hoạch để tích lũy vào quỹ dự phòng rủi ro cho nông dân và quỹ dự phòng rủi ro cho nhân viên theo định hướng phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, LTG dự trình cổ đông kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 25% bằng tiền mặt. Dự kiến trong năm 2023, LTG sẽ trả cổ tức với tỷ lệ lên tới 30%. Đây là mức trả cổ tức cao nhất của công ty kể từ năm 2017.

Ngoài ra, đại hội cũng sẽ thảo luận tờ trình về quy chế và sử dụng quỹ dự phòng rủi ro cho nông dân.

Quỹ này được sử dụng để hỗ trợ cho nông dân trong trường hợp xảy ra thiên tai trên diện rộng với diện tích bị ảnh hưởng tối thiểu 500ha, liền kề trong phạm vi bán kính 2km ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của nông dân. Bên cạnh đó, quỹ còn được sử dụng để bảo lãnh cho công ty trong trường hợp mất khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn.

Đối tượng chi bao gồm nông dân có ký hợp đồng hợp tác sản xuất, liên kết sản xuất với LTG. Trong đó, điều kiện chi là nông dân cần cam kết mua giống, vật tư nông nghiệp, dịch vụ nông nghiệp từ công ty trong vụ sau và đảm bảo trả hết nợ gốc với ngân hàng trong vòng 6 vụ.

Về mức chi, Hội đồng quản lý quỹ sẽ căn cứ từng trường hợp cụ thể, với tổng số tiền được chi không vượt quá 100 tỉ đồng/năm.

Bên cạnh đó, công ty cũng dự kiến trích 20 tỉ đồng từ Quỹ đầu tư phát triển để sử dụng cho các hoạt động nghiên cứu, phát triển, ứng dụng các sản phẩm, dịch vụ, công nghệ mới. Đối tượng sử dụng bao gồm các phòng, ban, đơn vị, bộ phận, viện nghiên cứu, công ty con, chi nhánh thuộc LTG. Thời gian dự kiến sử dụng từ ngày 1/1/2023.

Như VietTimes từng đưa tin, trong năm 2022, doanh thu của LTG ở mức 11.690,6 tỉ đồng, tăng 14,3% so với năm 2021. Trong đó, doanh thu từ bán hàng lương thực đạt 6.430,7 tỉ đồng, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật đạt 4.393,2 tỉ đồng.

Trừ đi chi phí, LTG báo lãi trước thuế ở mức 557,9 tỉ đồng - mức cao kỷ lục từ trước đến nay của doanh nghiệp. LTG báo lãi ròng cả năm ở mức 412,2 tỉ đồng./.