Loạt công ty chứng khoán lên kế hoạch lãi nghìn tỉ đồng năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Năm 2023, SSI, TCBS và VPBank Securities lên kế hoạch lợi nhuận trước thuế lần lượt ở mức 2.540 tỉ đồng, 2.386 tỉ đồng và 1.608,1 tỉ đồng. Còn VCSC đặt mục tiêu lãi sau thuế 1.000 tỉ đồng.

CTCP Chứng khoán VPBank (VPBank Securities) vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (AGM 2023).

Theo đó, năm 2023, VPBank Securities lên kế hoạch tổng doanh thu 2.501,4 tỉ đồng, gấp 3,2 lần so với năm trước. Mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng gấp 2,8 lần so với cùng kỳ lên 1.608,1 tỉ đồng.

Trong năm 2023, mảng chứng khoán niêm yết của VPBank Securities dự kiến ghi nhận doanh thu 1.312,9 tỉ đồng, gấp 4,3 lần so với năm 2022; doanh thu kinh doanh trái phiếu và các hoạt động khác dự kiến đạt 1.164,6 tỉ đồng, tăng 150%.

Ngoài ra, tại AGM 2023, HĐQT VPBank Securities sẽ trình cổ đông phương án phát hành cổ phiếu ESOP định kỳ hàng năm theo hình thức phát hành riêng lẻ, với giá phát hành 10.000 đồng/cp.

Tổng lượng phát hành dự kiến là 1% số cổ phần đang lưu hành nếu VPBank Securities hoàn thành 100% kế hoạch lợi nhuận; 1,5% nếu vượt từ 10-20% kế hoạch lợi nhuận; và 2% nếu vượt trên 20% kế hoạch lợi nhuận.

Năm ngoái, doanh thu của VPBank Securities đã tăng vọt gấp 71 lần so với cùng kỳ lên 773 tỉ đồng. Trong đó, lãi từ các khoản cho vay, phải thu đạt 241 tỉ đồng; lãi từ tài sản tài chính thông qua lãi/lỗ FVTPL đạt 460 tỉ đồng.

Kết quả năm 2022, VPBank Securities lãi trước thuế 542 tỉ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 434 tỉ đồng, gấp 72 lần thực hiện năm 2021.

Trong năm 2022, qua 2 lần phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông hiện hữu, vốn điều lệ của VPBank Securities đã tăng lên 15.000 tỉ đồng, trở thành công ty chứng khoán có vốn điều lệ lớn nhất thị trường.

Danh mục tài sản tài chính FVTPL của VPBank Securities

Danh mục tài sản tài chính FVTPL của VPBank Securities

Tại ngày 31/12/2022, tổng tài sản của VPBank Securities đạt 16.116,7 tỉ đồng, gấp 57,4 lần so với đầu năm.

Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền tăng mạnh từ mức 81,1 tỉ đồng lên 5.113,7 tỉ đồng; FVTPL tăng gấp 42,2 lần, từ 176,5 tỉ đồng lên 7.452,7 tỉ đồng; các khoản cho vay đạt 3.280,9 tỉ đồng.

FVTPL của VPBank chủ yếu là trái phiếu chưa niêm yết, bao gồm: 1.362 tỉ đồng trái phiếu của CTCP Đầu tư và Phát triển Du lịch Phú Quốc; 700 tỉ đồng trái phiếu của Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Địa ốc Mỹ Phú; 20,2 tỉ đồng trái phiếu của CTCP Dịch vụ Thương mại Tổng hợp WinCommerce; và 5.145,4 tỉ đồng trái phiếu khác. Ngoài ra, công ty chứng khoán còn đầu tư 225 tỉ đồng vào chứng chỉ tiền gửi.

SSI lên kế hoạch lãi trước thuế 2.540 tỉ đồng năm 2023

HĐQT CTCP Chứng khoán SSI (Mã CK: SSI) cũng vừa thông qua kế hoạch kinh doanh trình AGM 2023, với doanh thu và lợi nhuận trước thuế lần lượt đạt 6.917 tỉ đồng và 2.540 tỉ đồng, tăng 9% và 20,3% so với thực hiện năm 2022.

Năm ngoái, SSI ghi nhận kết quả kinh doanh sụt giảm mạnh so với mức nền so sánh cao của năm 2021. Cụ thể, doanh thu hoạt động giảm 14,8% xuống còn 6.335,8 tỉ đồng; lợi nhuận trước và sau thuế cùng giảm 37% so với năm trước xuống 2.109,7 tỉ đồng và 1.697,6 tỉ đồng.

Tại ngày 31/12/2022, tổng tài sản của SSI đạt 52.226,3 tỉ đồng, tăng 2,8% so với đầu năm. Trong đó, FVTPL tăng đột biến gấp 2,5 lần so với đầu năm lên 30.493 tỉ đồng, chủ yếu tăng ở danh mục trái phiếu chưa niêm yết và chứng chỉ tiền gửi.

Cụ thể, tổng giá trị đầu tư vào trái phiếu chưa niêm yết của SSI tăng mạnh từ mức 3.309,9 tỉ đồng lên 12.968,5 tỉ đồng; số dư chứng chỉ tiền gửi tăng gấp 2,4 lần lên 16.436,8 tỉ đồng.

Trước đó, hai công ty chứng khoán khác cũng công bố kế hoạch kinh doanh năm 2023 với lợi nhuận trên mức nghìn tỉ đồng, cụ thể là CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) và CTCP Chứng khoán Bản Việt (VCSC).

Theo đó, năm 2023, TCBS lên kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế ở mức 2.386 tỉ đồng, giảm 21,9% so với thực hiện năm 2022.

Còn VCSC lên kế hoạch doanh thu hoạt động đạt 3.246 tỉ đồng, giảm 12,4% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế năm 2023 giảm 5,6% so với năm 2022 xuống mức 1.000 tỉ đồng./.