Lo ngại bảo mật Ngân hàng Việt muốn áp dụng bảo mật sinh trắc học cho giao dịch lớn

VietTimes --Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản yêu cầu tăng cường an ninh, bảo mật trong hoạt động trung gian thanh toán. Trong đó, NHNN yêu cầu các tổ chức này nghiên cứu, áp dụng các công nghệ bảo mật tiên tiến như xác thực sinh trắc học, khóa công khai PKI… cho những giao dịch lớn.
Lo ngại bảo mật Ngân hàng Việt có khả năng áp dụng bảo mật sinh trắc học cho giao dịch lớn
Lo ngại bảo mật Ngân hàng Việt có khả năng áp dụng bảo mật sinh trắc học cho giao dịch lớn

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có văn bản số 6942/NHNN-VP gửi các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán về việc tăng cường an ninh, bảo mật trong hoạt động trung gian thanh toán.

Theo đó, NHNN yêu cầu các tổ chức này tiến hành tổng kiểm tra, rà soát các quy trình nghiệp vụ, hạ tầng công nghệ, nguồn nhân lực và việc tổ chức thực hiện các quy định đã ban hành.

Đối với các hạng mục chưa tuân thủ quy định, các đơn vị này phải có lộ trình triển khai, khắc phục hoàn thành trong năm 2016 và phải báo cáo kết quả kiểm tra gửi về NHNN trước ngày 30/10/2016.

Rà soát, sửa đổi nội dung các loại hợp đồng cung ứng dịch vụ đảm bảo quy định cụ thể trách nhiệm của tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán và thời hạn trong việc tiếp nhận, xử lý thông tin tra soát, khiếu nại của khách hàng; trách nhiệm, phương án đền bù thiệt hại đối với các trường hợp phát sinh rủi ro, sự cố trong hoạt động trung gian thanh toán.

Cùng với đó, thường xuyên theo dõi, giám sát, đánh giá, hoàn thiện các quy trình kỹ thuật nghiệp vụ trong hoạt động trung gian thanh toán; không được cắt giảm các công đoạn trong quy trình nghiệp vụ; thường xuyên đánh giá, nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin, đảm bảo hoạt động trung gian thanh toán diễn ra được an toàn, thông suốt.

Đặc biệt, NHNN yêu cầu các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán nghiên cứu, áp dụng các công nghệ bảo mật tiên tiến như xác thực sinh trắc học, khóa công khai PKI.. cho các khách hàng có giao dịch lớn.

Bên cạnh đó, Nghiên cứu, áp dụng các giải pháp công nghệ thông tin để chủ động nhận diện, cảnh báo kịp thời các nguy cơ mất an ninh, an toàn cho khách hàng. Xây dựng và diễn tập các kịch bản ứng phó với các sự cố mất an toàn thông tin.

Mặt khác, tăng cường công tác truyền thông để các doanh nghiệp, người dân nhận thức đầy đủ về các nguy cơ, rủi ro, được trang bị các kiến thức, kỹ năng cần thiết giúp cho việc sử dụng các dịch vụ trung gian thanh toán an toàn; khuyến cáo tới khách hàng khi gặp sự cố thì cần bình tĩnh phối hợp với các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán và các đơn vị liên quan để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, đào tạo, huấn luyện nâng cao kỹ năng tiếp nhận, xử lý rủi ro cho nhân viên; xây dựng quy trình xử lý khủng hoảng truyền thông nói chung và liên quan đến hoạt động trung gian thanh toán nói riêng một cách chặt chẽ, khoa học và chuyên nghiệp. Khi phát sinh rủi ro, gian lận phải báo cáo NHNN và phối hợp với các cơ quan chức năng, khách hàng và các đơn vị liên quan xử lý nhanh, chính xác trên tinh thần đảm bảo quyền lợi của khách hàng theo đúng quy định của pháp luật.