Lỗ lũy kế 102 tỷ đồng, Thép Pomina vẫn thuộc diện cảnh báo

VietTimes -- Tính đến 30/6/2016, Công ty Cổ phần Thép Pomina (POM) đạt lợi nhuận sau thuế là 110 tỷ đồng, tuy nhiên, lỗ lũy kế vẫn là 102 tỷ đồng, như vậy POM vẫn chưa khắc phục được nguyên nhân dẫn đến chứng khoán bị cảnh báo.
Cổ phiếu POM vẫn bị giữ nguyên diện cảnh báo dù lũy kế 6 tháng đầu năm 2016 LNST đạt 110 tỷ đồng
Cổ phiếu POM vẫn bị giữ nguyên diện cảnh báo dù lũy kế 6 tháng đầu năm 2016 LNST đạt 110 tỷ đồng

Sở GDCK Tp. HCM vừa có thông báo tiếp tục giữ nguyên diện cảnh báo với cổ phiếu POM. Lý do được HSX đưa ra là theo báo cáo hợp nhất soát xét bán niên năm 2016 của POM, LNST của công ty mẹ tính đến 30/6/2016 là 110 tỷ đồng, tuy nhiên công ty vẫn Lỗ lũy kế là 102 tỷ đồng.

Trước đó, Căn cứ quyết định số 138/QĐ-SGDHCM ngày 01/04/2016 về việc chuyển cổ phiếu Công ty Cổ phần Thép Pomina (Mã CK: POM) từ diện kiểm soát sang diện cảnh báo kể từ ngày 05/04/2016, với lý do: Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là  27.487.497.246 đồng và Lỗ lũy kế tính đến ngày 31/12/2015 là -212.262.714.148 đồng căn cứ BCTC hợp nhất đã kiểm toán năm 2015, được chuyển từ diện chứng khoán bị kiểm soát sang diện cảnh báo theo quy định tại Khoản 4.2 Điều 16 Quy chế niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 10/QĐ-SGDHCM ngày 13/01/2014.

Tiền thân của POM là Nhà máy Thép Pomina 1 do Công ty TNHH Thép Việt đầu tư xây dựng thành lập vào ngày 17/9/1999 với vốn điều lệ là 42 tỷ đồng. Tính đến 30/6/2016, tổng tài sản của POM đạt gần 6.160 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm, POM đạt 4.210 tỷ đồng, tuy doanh thu thuần giảm hơn 650 tỷ đồng so với cùng kỳ nhưng nhờ cắt giảm chi phí nên POM đạt LNST là 110 tỷ đồng. Tuy vậy, do chưa khắc phục được nguyên nhân dẫn đến chứng khoán bị cảnh báo, cổ phiếu POM vẫn bị HSX giữ nguyên diện cảnh báo.