Lộ diện 2 cá nhân chi hơn 280 tỷ đồng mua 7% vốn tại ngân hàng Phương Đông

Mới đây, Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) đã công bố kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Theo đó, hai cá nhân này đã bỏ ra hơn 280 tỷ đồng để sở hữu 7,02% vốn cổ phần OCB.
Lộ diện 2 cá nhân chi hơn 280 tỷ đồng mua 7% vốn tại ngân hàng Phương Đông

Cụ thể, ngân hàng đã phân phối cho 2 cá nhân hơn 28 triệu cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán với giá bán 10 nghìn đồng/cổ phiếu. Tổng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu là hơn 280 tỷ đồng.

Trong đó, bà Nguyễn Thị Thu Trang đã mua 14,5 triệu cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu sau khi mua là 3,63%. Ông Nguyễn Đức Toàn mua hơn 13,5 triệu cổ phiếu, tương ứng sở hữu 3,39% vốn. Trước đó, cả hai cá nhân này đều không sở hữu cổ phần tại ngân hàng OCB.

Danh sách và tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ.

Ngoài ra, ngày 3/2/2016, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo đã nhận được Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu số 12/2016/BC-HĐQT ngày 30/1/2016 của ngân hàng OCB.

Theo báo cáo, số lượng cổ phiếu OCB phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu thành công là 17,22 triệu cổ phiếu, tỷ lệ phát hành là 5%.

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước chấp thuận việc OCB tăng vốn điều lệ từ 3.547 tỷ đồng lên 4.500 tỷ đồng theo Phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ, OCB đã lên kế hoạch tăng vốn trong đó dự kiến phát hành thêm gần 953 tỷ đồng bao gồm 5% cổ phiếu thưởng từ nguồn lợi nhuận năm 2014 và phát hành riêng lẻ 780,6 tỷ đồng cho đối tượng chọn lọc (không bao gồm cổ đông sở hữu mức cổ phần trọng yếu, thành viên HĐQT, thành viên BKS và Tổng giám đốc).

Theo Trí thức trẻ