NHNN chấp thuận cho VPBank, Bắc Á và OCB tăng vốn điều lệ

OCB được chấp thuận tăng thêm gần 1.000 tỷ đồng, VPbank tăng thêm hơn 1.100 tỷ đồng, Bắc Á tăng 600 tỷ đồng.
NHNN chấp thuận cho VPBank, Bắc Á và OCB tăng vốn điều lệ

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) vừa công bố thông tin về việc tăng vốn điều lệ. Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước chấp thuận việc OCBtăng vốn điều lệ từ 3.547 tỷ đồng lên 4.500 tỷ đồng theo Phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 02/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2015, số 03/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/10/2015.

Mới đây, NHNN cũng đã chấp thuận việc Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) tăng vốn điều lệ từ 8.056 tỷ đồng lên 9.181 tỷ đồng theo Phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông VPbank thông qua.

Đồng thời, NHNN chấp thuận việc Ngân hàng TMCP Bắc Á (BacABank) tăng vốn điều lệ từ 4.400 tỷ đồng lên 5.000 tỷ đồng theo Phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông BacABankthông qua.

NHNN yêu cầu VPBank, BacABank thực hiện việc tăng vốn theo quy định của pháp luật; Giám sát, đảm bảo kịp thời điều chỉnh kế hoạch tăng trưởng tín dụng phù hợp với chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2015 theo chỉ đạo của NHNN.

Sau khi hoàn tất việc tăng vốn, OCB, VPBank, BacABank có trách nhiệm nộp hồ sơ đề nghị sửa đổi mức vốn điều lệ tại Giấy phép hoạt động cho NHNN (qua Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng).

Các văn bản này có hiệu lực trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký. Trường hợp việc tăng vốn điều lệ chưa hoàn tất trong thời hạn cho phép, nếu Đại hội đồng cổ đông OCB, VPBank, BacABank thông qua việc thay đổi phương án tăng vốn điều lệ đã được NHNN chấp thuận, các văn bản này hết hiệu lực pháp lý.

Theo Trí thức trẻ