Kỹ sư “Vinh quang Việt Nam XII” làm P.TGĐ Lilama 18

VietTimes -- Công ty Cổ phần Lilama 18 vừa có công văn số 01/LLILAMA 18 ngày 25 tháng 01 năm 2016 gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM, thông báo kết quả thay đổi nhân sự cấp cao tại doanh nghiệp.

Tân P.TGĐ Lilama 18 Ngô Quang Định

Tân P.TGĐ Lilama 18 Ngô Quang Định

Theo đó, căn cứ Nghị quyết số 208/NQ-HĐQT ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Hội đồng quản trị, CTCP Lilama 18 đã bổ nhiệm ông Ngô Quang Định, Kỹ sư cơ khí chế tạo máy, Đội trưởng Đội công trình số 5 giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc công ty kể từ ngày 25/01/2016.

Ông Ngô Quang Định sẽ hưởng ngạch lương bậc ½, hệ số lương áp dụng theo Quy định hệ thống bảng lương, phụ cấp lương, ban hành kèm theo Quyết định HĐQT CTCP Lilama 18 và các quyền lợi, chế độ khác theo quy định của Nhà nước và CTCP Lilama 18.

Thời gian xét chuyển bậc lương mới được thực hiện theo quy định hiện hành.

Được biết, ông Ngô Quang định cũng chính là một trong 13 cá nhân được vinh danh ở chương trình Vinh quang Việt Nam lần thứ XII, khi đã có rất nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đề xuất làm lợi cho công ty gần 30 tỷ đồng, được đánh giá cao trong và ngoài nước.

N.G