KPF muốn chào bán riêng lẻ 66,5 triệu cổ phần, tăng gấp đôi vốn điều lệ

VietTimes – Nguồn vốn thu về sẽ góp phần giúp CTCP Đầu tư Tài chính Hoàng Minh (Mã CK: KPF) cải thiện năng lực tài chính, đẩy mạnh hoạt động kinh doanh.

KPF muốn chào bán riêng lẻ 66,5 triệu cổ phần, tăng gấp đôi vốn điều lệ

KPF muốn chào bán riêng lẻ 66,5 triệu cổ phần, tăng gấp đôi vốn điều lệ

CTCP Đầu tư Tài chính Hoàng Minh (Mã CK: KPF) vừa công bố phương án phát hành 66,5 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chuyên nghiệp với giá chào bán dự kiến là 13.000 đồng/cp.

Nếu thực hiện phát hành thành công, quy mô vốn điều lệ của KPF sẽ tăng gấp đôi, từ 579,6 tỉ đồng lên mức 1.244,6 tỉ đồng.

KPF dự kiến sẽ dùng số tiền thu về từ đợt phát hành để tăng vốn góp cổ phần cho công ty con CTCP TTC Deluxe Sài Gòn để nhận chuyển nhượng cổ phần của CTCP Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Đại Lải (250 tỉ đồng), mua cổ phần CTCP Tri Việt Hội An (245 tỉ đồng) và đầu tư mua 199 căn hộ du lịch thuộc dự án Silk Tower của Công ty TNHH Đầu tư Tháp lụa Đà Nẵng (369,5 tỉ đồng).

Bên cạnh đó, việc tăng vốn điều lệ còn góp phần giúp KPF nâng cao năng lực tài chính, giảm bớt sự lệ thuộc vào nguồn vốn vay, gia tăng quy mô để đảm bảo nguồn lực cạnh tranh khi thực hiện các thương vụ hợp tác với chủ đầu tư, khách hàng và các tổ chức tín dụng.

KPF cũng trình cổ đông thông qua việc thay đổi phương án chia cổ tức năm 2020. Theo đó, thay vì chia cổ tức bằng tiền (tỉ lệ 5%) như Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã thông qua, HĐQT KPF trình phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Cụ thể, công ty sẽ phát hành 2,8 triệu cổ phiếu, tương đương tỉ lệ 5%, để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Số cổ phiếu này sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng. Nguồn vốn được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2020 trên báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán năm 2020.

Các đợt phát hành cổ phiếu nêu trên dự kiến sẽ được thực hiện vào quý 4/2021, sau khi KPF được UBCKNN chấp thuận.

Ngoài ra, HĐQT KPF cũng trình cổ đông thông qua việc đổi tên công ty từ CTCP Đầu tư Tài chính Hoàng Minh thành CTCP Đầu tư tài sản Koji./.