Kiến nghị thế chấp quyền sử dụng đất tại ngân hàng nước ngoài

VietTimes -- Hiệp hội BĐS TP.HCM (HoREA) vừa gửi bản kiến nghị lên Thủ tướng Chính phủ nhằm giải quyết điểm nghẽn của thị trường BĐS 2017. Trong đó Hiệp hội kiến nghị cho phép thế chấp quyền sử dụng đất tại các ngân hàng ở nước ngoài khi xảy ra tranh chấp thì giải quyết theo pháp luật của Việt Nam.
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Theo Hiệp hội BĐS TP.HCM tiền sử dụng đất là một điểm nghẽn của thị trường BĐS, là gánh nặng của doanh nghiệp và người tiêu dùng phải gánh chịu khi mua nhà; là ẩn số không minh bạch mà nhà đầu tư không thể tiên lượng trước khi quyết định đầu tư; là môi trường dễ phát sinh tiêu cực và tạo ra cơ chế "xin - cho", văn bản nhấn mạnh. Hiệp hội kiến nghị thay đổi cơ chế tính tiền sử dụng đất dự án để giảm giá thành nhà ở, tăng tính minh bạch và loại trừ cơ chế "xin-cho" trên thị trường BĐS.

Ngoài ra, Hiệp hội cũng kiến nghị cho phép chủ đầu tư được quyền chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án kể từ thời điểm sau khi đã hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án. Vì vậy cần sửa đổi khoản (1.b) điều 194 Luật Đất đai 2013 cho phép chủ đầu tư được quyền chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án kể từ thời điểm sau khi đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch của dự án; coi chuyển nhượng dự án, một phần dự án là hoạt động bình thường trong quá trình đầu tư kinh doanh theo nhu cầu của các doanh nghiệp.

Kiến nghị cho phép thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất tại các ngân hàng ở nước ngoài, nhưng khi xảy ra tranh chấp thì phải được xử lý theo pháp luật của Việt Nam. Cụ thể sửa đổi, bổ sung khoản (2.d) điều 174 Luật Đất đai 2013 cho phép thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất tại các ngân hàng ở nước ngoài, nhưng khi xảy ra tranh chấp thì phải được xử lý theo pháp luật của nước ta để bảo đảm chủ quyền quốc gia.

Kiến nghị bổ sung chủ thể "cá nhân nước ngoài" là người sử dụng đất (có thời hạn tối đa không quá 50 năm) sau khi đã mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam. Do vậy cần bổ sung chủ thể người sử dụng đất là "cá nhân nước ngoài" trong thời hạn được sở hữu nhà tại Việt Nam vào điều 5 Luật Đất đai 2013.  Đồng thời, Hiệp hội kiến nghị bổ sung thêm 01 điều khoản vào Mục 4 Chương XI Luật Đất đai 2013 quy định về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất là "cá nhân nước ngoài" để đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật.

Bên cạnh đó, Hiệp hội cũng kiến nghị cho miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại bán giá rẻ hoặc cho thuê giá rẻ; Cho doanh nghiệp được hạch toán bù trừ thu nhập từ hoạt động kinh doanh bất động sản với thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh khác; Giao cho Bộ Xây dựng, hoặc Sở Xây dựng thẩm định phê duyệt thiết kế xây dựng công trình cấp 1 (trên 20 tầng) để giảm thiểu "lợi ích nhóm"; Đề nghị miễn thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng công trình trong dự án đã có quy hoạch chi tiết 1/500, hoặc quy hoạch tổng mặt bằng đã được duyệt.

Ngoài ra, Hiệp hội còn kiến nghị giao thẩm quyền cho Thường trực HĐND cấp tỉnh thu hồi đất các dự án được bổ sung giữa hai kỳ họp HĐND, bằng cách sửa đổi, bổ sung khoản 3 điều 62 Luật Đất đai 2013, và khoản 8 điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ theo hướng giao quyền cho Thường trực HĐND cấp tỉnh thông qua, và báo cáo lại Hội đồng nhân dân trong kỳ họp tiếp theo.