Kiểm toán Nhà nước: Nhiều ngân hàng lớn phân loại nợ không phù hợp

VietTimes -- Nhiều ngân hàng như BIDV, VietinBank... đều "chế" tăng dư nợ nhóm 1, đồng thời giảm dư nợ các nhóm 2, 3, 4, 5. Theo kết quả do Kiểm toán Nhà nước công bố, tỷ lệ nợ xấu sau kiểm toán cao hơn so với báo cáo của các tổ chức tín dụng.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Được biết, đây là kết quả do Kiểm toán Nhà nước thực hiện tại NHNN và 13 tổ chức tài chính, ngân hàng, bảo hiểm và chuyên đề việc thực hiện Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011 - 2015.

Kiểm toán nhà nước đánh giá, giai đoạn này NHNN đã điều hành tương đối linh hoạt và hiệu quả chính sách tiền tệ, góp phần hoàn thành các mục tiêu kinh tế vĩ mô theo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Với việc đảm bảo lượng cung tiền hợp lý, kiểm soát tiền tệ phù hợp với mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định tỷ giá, tăng dự trữ ngoại hối Nhà nước, cơ bản bám sát mục tiêu tăng trưởng tín dụng và tổng phương tiện thanh toán cả năm; thanh khoản thị trường được cải thiện.

Bên cạnh đó. mặt bằng lãi suất được tiếp tục giảm từ 1,5-2%/năm so với cuối năm 2013, cơ cấu tín dụng tiếp tục được dịch chuyển theo hướng tích cực, tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhất là tín dụng đối với các ngành, lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ, qua đó đã tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh.

Về kết quả kinh doanh của các đối tượng kiểm toán, Kiểm toán Nhà nước cho biết các ngân hàng thương mại và công ty bảo hiểm đảm bảo các chỉ tiêu an toàn trong hoạt động, có 10/11 tổ chức tài chính, ngân hàng được kiểm toán kinh doanh có lãi.

Tuy nhiên, hoạt động của các tổ chức tài chính, ngân hàng vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là còn tồn tại, sai phạm trong quản lý. Cụ thể, tổng nợ xấu toàn hệ thống tại 31/12/2014 (theo báo cáo của các tổ chức tín dụng) là 145.200 tỷ đồng (tăng 28.700 tỷ đồng, tương ứng tăng 24,6% so với cuối năm 2013), chiếm 3,25% tổng dư nợ (giảm 0,36% so với năm 2013). Nhưng số liệu do NHNN công bố thì lại là 4,83%.

Mặt khác, tỷ lệ nợ xấu của các đối tượng kiểm toán thường cao hơn sau kiểm toán khá nhiều. Cụ thể, tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB), nợ xấu có xu hướng cao và tăng nhanh, tỷ lệ nợ xấu tại 31/12/2014 là 11,05%, tăng 68% so với năm 2013.

Tại BIDV, Kiểm toán nhà nước đã điều chỉnh giảm dư nợ nhóm 1 là 379,6 tỷ đồng, tăng dư nợ nhóm 2 là 187,7 tỷ đồng, nhóm 3 là 133,1 tỷ đồng, nhóm 4 là 27,5 tỷ đồng, nhóm 5 (dư nợ có khả năng mất vốn) là 9,5 tỷ đồng. Tại VietinBank, kiểm toán điều chỉnh giảm dư nợ nhóm 1 là 142,4 tỷ đồng, tăng dư nợ nhóm 2 là 106,9 tỷ đồng, nhóm 5 là 35,5 tỷ đồng.