Không để quy hoạch giao thông vận tải của Hà Nội trở thành quy hoạch treo

VietTimes -- Ngày 30/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng cùng lãnh đạo UBND TP. Hà Nội và một số tỉnh lân cận dự hội nghị công bố Quy hoạch giao thông vận tải (GTVT) Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn tới năm 2050.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dự hội nghị công bố Quy hoạch GTVT Hà Nội

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng cho việc phát triển kinh tế-xã hội của Thủ đô Hà Nội nói chung và ngành GTVT Thủ đô nói riêng, định hướng phát triển GTVT của Vùng Thủ đô, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của TP. Hà Nội, Bộ Xây dựng, Bộ GTVT, các bộ, ngành có liên quan, các nhà khoa học, các chuyên gia và đơn vị tư vấn đã rất trách nhiệm dành nhiều công sức, tâm huyết và phối hợp có hiệu quả trong quá trình tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt Quy hoạch này.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cho rằng đây mới chỉ là kết quả bước đầu, vấn đề quan trọng là phải triển khai, quản lý và thực hiện quy hoạch theo lộ trình, kế hoạch cụ thể, đi liền với đó là cơ chế chính sách cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thủ tục hành chính, tạo mọi điều kiện thuận lợi để huy động các nguồn lực, đưa được các dự án cụ thể vào hiện thực hóa quy hoạch.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị UBND TP. Hà Nội lập kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện Quy hoạch; thực hiện có hiệu quả các dự án đầu tư theo Quy hoạch; xây dựng chính sách và kế hoạch tài chính phù hợp với kế hoạch đầu tư phát triển hệ thống GTVT cho từng giai đoạn, huy động hiệu quả các nguồn lực từ doanh nghiệp, ngân sách nhà nước, kể cả nguồn vốn ODA để thực hiện Quy hoạch; rà soát và lập kế hoạch sử dụng đất cho các công trình giao thông; hoàn thiện cơ cấu tổ chức, quản lý quy hoạch, quản lý giao thông trên địa bàn.

“Không để quy hoạch giao thông vận tải của Thành phố trở thành quy hoạch treo”, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nêu rõ nhiệm vụ với UBND TP. Hà Nội.

“Chính phủ luôn ủng hộ TP. Hà Nội trong việc tổ chức thực hiện quy hoạch; sẽ tạo mọi điều kiện về cơ chế chính sách trên cơ sở bảo đảm phù hợp với Hiến pháp, pháp luật để hỗ trợ Hà Nội phát triển một cách nhanh và hiệu quả nhất. Sự phát triển của Thủ đô cũng là phát triển chung của cả nước”, lãnh đạo Chính phủ nhấn mạnh.

Đối với Bộ Xây dựng, Phó Thủ tướng đề nghị cần tăng cường chỉ đạo, giám sát, kiểm tra việc thực hiện Quy hoạch đã được phê duyệt và công tác quy hoạch nói chung trên địa bàn TP. Hà Nội. Phối hợp với TP. Hà Nội trong việc tổ chức lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong quá trình quản lý phát triển đô thị.

Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với UBND TP. Hà Nội trong việc thực hiện các dự án về phát triển giao thông vận tải trên địa bàn. Kịp thời ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan xác định nguồn vốn đầu tư và xây dựng các cơ chế, chính sách phù hợp để huy động vốn đầu tư thực hiện Quy hoạch.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các tỉnh, thành phố thuộc Vùng Thủ đô, vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với TP. Hà Nội trong việc đầu tư khớp nối đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông vận tải theo định hướng quy hoạch đã được duyệt ./.

X.T