Không cần dùng tiền bán DNNN để bù đắp ngân sách

Do e ngại năm 2015 sẽ hụt thu ngân sách trung ương khoảng 31.000 tỉ đồng do giá dầu giảm, kéo theo các khoản thu có liên quan về ngân sách giảm, Quốc hôi đã cho phép Chính phủ “tiêu” thêm 10.000 tỉ đồng từ tiền bán cổ phần DNNN. Tuy nhiên, cuối cùng số tiền này không phải dùng đến.
Hụt thu từ dầu thô năm 2015 đã bớt căng thẳng do đã có nguồn thu cân đối bù đắp - Ảnh: TL
Hụt thu từ dầu thô năm 2015 đã bớt căng thẳng do đã có nguồn thu cân đối bù đắp - Ảnh: TL

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã công bố thông tin không “xài” đến tiền dự phòng nói trên trước Chính phủ và báo giới cách đây hai ngày, khi nói về tình hình ngân sách năm 2015 đã vượt thu.

Như dự tính cách đây 2 tháng, ngân sách nhà nước (NSNN) 2015 có thể hụt thu 31.000 tỉ đồng, xuất phát từ nguyên nhân chính là giá dầu dự kiến sẽ hụt thu 32.000 tỉ và các khoản thu thuế xuất nhập khẩu cũng giảm mạnh do thực hiện các cam kết quốc tế. Xuất phát từ mối e ngại đó, Quốc hội đã đồng ý bổ sung cho Chính phủ 10.000 tỉ đồng lấy từ tiền bán cổ phần DNNN trong năm 2015 để chi cho đầu tư năm tới.

Tuy nhiên, ông Dũng nói, sau khi tìm mọi cách để đảm bảo các nguồn thu nội địa và chống thất thu, nợ đọng thuế (riêng tiền nợ đọng thuế thu được là 38.000 tỉ), thu NSNN năm 2015 ước tăng 13% so với thực hiện năm 2014. Cụ thể, tính đến 26-12, NSNN đã thu vượt dự toán 4,2% với con số thu được là 911.000 tỉ đồng. Dự kiến cả năm sẽ thu được 973.000 tỉ đến 976.000 tỉ, tăng 13% so với thực hiện năm trước như đã đề cập ở trên.

“Với kết quả đó, dự kiến năm tới, chúng tôi không cần dùng 10.000 tỉ đồng đề cân đối ngân sách do giá dầu hụt”, Bộ trưởng Bộ Tài chính nói.

Thực tế năm nay, trong số 64 địa phương thì chỉ có 8 địa phương hụt thu ngân sách nhưng số tiền hụt thu không lớn và Bộ Tài chính cũng không nói rõ là bao nhiêu. Ngoài ra có 10 địa phương sẽ vượt thu hơn 10% dự toán. Các địa phương còn lại cũng đảm bảo thu ngân sách đầy đủ như kế hoạch.

Theo TBKTSG