Khối FDI chiếm 95% tổng doanh thu công nghiệp CNTT, điện tử, viễn thông 6 tháng đầu năm 2020

VietTimes – Trong 6 tháng đầu năm, tổng doanh thu công nghiệp CNTT, điện tử, viễn thông ước tính gần 50 tỷ USD; doanh thu từ khối FDI đạt 47 tỷ USD, chiếm 95% tổng doanh thu.
Khối FDI chiếm 95% tổng doanh thu công nghiệp CNTT, điện tử, viễn thông 6 tháng đầu năm 2020
Khối FDI chiếm 95% tổng doanh thu công nghiệp CNTT, điện tử, viễn thông 6 tháng đầu năm 2020

Theo báo cáo thống kê về lĩnh vực công nghiệp ICT của Bộ Thông tin & Truyền thông, tính đến tháng 6/2020, số lượng doanh nghiệp công nghệ thông tin (CNTT), điện tử viễn thông (cả nội địa và FDI) ước tính 45.500 doanh nghiệp.

Tổng doanh thu công nghiệp CNTT, điện tử, viễn thông (cả nội địa và FDI) 6 tháng đầu năm ước tính gần 50 tỷ USD, tăng trưởng 2,2% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, doanh thu từ khối FDI đạt 47 tỷ USD, chiếm 95% tổng doanh thu.

Tuy nhiên, trong Quý 2/2020, doanh thu công nghiệp CNTT, điện tử, viễn thông vẫn đạt gần 26 tỷ USD, tăng 9,2% so với Quý 1/2020. Nguyên nhân là xuất khẩu lĩnh vực phần cứng, điện tử có tốc độ tăng trưởng chậm lại do vẫn còn ảnh hưởng của dịch Covid-19 và các lĩnh vực phần mềm, nội dung số, dịch vụ CNTT đang phục hổi nhưng còn chậm so với cùng kỳ năm 2019.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, tổng doanh thu xuất khẩu CNTT, điện tử, viễn thông (cả nội địa và FDI) ước đạt 45,7 tỷ USD, tăng trưởng 4% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, doanh thu xuất khẩu từ khối FDI đạt 44,5 tỷ USD, chiếm 97% tổng doanh thu xuất khẩu.

Ngày 14/1/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-TTg về thúc đấy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam.

Theo đó, chỉ thị đã thể hiện rõ quan điểm, chủ trương của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ trong việc thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam, chiến lước Make in Viet Nam – thiết kế, sáng tạo và sản xuất tại Việt Nam.

Chỉ thị đã đề ra mục tiêu phát triển 100.000 doanh nghiệp công nghệ số (khoảng 1.000 người dân có 1 doanh nghiệp công nghệ số - đây là tỷ lệ tương đương với tỷ lệ của các nước phát triển) để thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa cơ hội, tiềm năng mà chuyển đổi số mang lại.

Hiện nay, đã có 16 địa phương ban hành kế hoạch phát triển doanh nghiệp công nghệ số nhằm triển khai nhiệm vụ được giao tại chỉ thị số 01/CT-TTg./.