Khinh hạm tên lửa Molniya dự án 1241.8

Khinh hạm tên lửa Molniya: có thông số kỹ thuật hoàn toàn không lớn, chiều dài – 56.1m, rộng – 10.2 m; ngấn nước là – 4.3 (2.5) m; Lượng giãn nước khá nhỏ ; trung bình/đủ tải là – 436/493;
Khinh hạm tên lửa Molnya 1241.8
Khinh hạm tên lửa Molnya 1241.8
Chiến thuật khinh hạm Molnya, chính là yếu tố bất ngờ, tốc độ cao. Hỏa lực tên lửa manh. Tàu có thể mang 16 tên lửa Ural 35E hoặc 4 tên lửa Moskit hoặc 4 tên lửa P-15 Termit