Khinh hạm tên lửa Molniya dự án 1241.8

Khinh hạm tên lửa Molniya dự án 1241.8

Khinh hạm tên lửa Molniya: có thông số kỹ thuật hoàn toàn không lớn, chiều dài – 56.1m, rộng – 10.2 m; ngấn nước là – 4.3 (2.5) m; Lượng giãn nước khá nhỏ ; trung bình/đủ tải là – 436/493;