KHG muốn phát hành 300 tỉ đồng trái phiếu

VietTimes – Lô trái phiếu dự kiến được bảo đảm bằng 42 triệu cổ phiếu KHG thuộc sở hữu của các cổ đông của công ty.

Nợ vay trái phiếu của KHG tính đến cuối tháng 6/2021 là 411 tỉ đồng (Ảnh: Internet)

Nợ vay trái phiếu của KHG tính đến cuối tháng 6/2021 là 411 tỉ đồng (Ảnh: Internet)

Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Bất động sản Khải Hoàn Land (Mã CK: KHG) vừa có Nghị quyết về việc phê duyệt phương án phát hành riêng lẻ 300 tỉ đồng trái phiếu doanh nghiệp.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có lãi suất cố định, được chào bán với mục đích tăng quy mô vốn hoạt động và/hoặc thực hiện các chương trình, dự án đầu tư của công ty.

Tài sản bảo đảm cho lô trái phiếu dự kiến bao gồm: 42 triệu cổ phiếu KHG thuộc sở hữu của các cổ đông của công ty; bảo lãnh thanh toán của Công ty TNHH Tập đoàn Khải Hoàn và bảo lãnh thanh toán của ông Nguyễn Khải Toàn - Chủ tịch HĐQT.

HĐQT ủy quyền cho Tổng giám đốc công ty chủ trì thực hiện việc phát hành trái phiếu theo các nội dung đã phê duyệt.

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2021 của KHG cho biết, tính đến ngày 30/6/2021, nợ phải trả của công ty đạt 656,8 tỉ đồng, trong đó riêng nợ vay trái phiếu là 411 tỉ đồng.

Gần nhất vào ngày 28/12/2020, KHG đã phát hành được 200 tỉ đồng trái phiếu có kỳ hạn 1 năm, với mức lãi suất là 12%/năm. Lô trái phiếu này được bảo đảm bằng 57,6 triệu cổ phiếu KHG thuộc sở hữu của ông Nguyễn Khải Hoàn (32 triệu cổ phiếu) và bà Trần Thị Thu Hương (25,6 triệu cổ phiếu).

Ngoài ra, tài sản bảo đảm cho lô trái phiếu còn bao gồm 100 căn hộ của dự án La Partenza (quyền tài sản căn hộ hình thành trong tương lai) và bảo lãnh thanh toán của Công ty TNHH Tập đoàn Khải Hoàn và ông Nguyễn Khải Hoàn.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, KHG ghi nhận doanh thu thuần đạt 303,4 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 55,6 tỉ đồng, gấp gần 8 lần so với nửa đầu năm 2020. Dù vậy, công ty này mới chỉ hoàn thành được 20% kế hoạch doanh thu và 17% mục tiêu lợi nhuận năm./.