Mộng ngôi vương của Khải Hoàn Land

Mộng ngôi vương của Khải Hoàn Land

VietTimes – Tham vọng chiếm lĩnh ngôi vương môi giới bất động sản, Khải Hoàn Land của ông Nguyễn Khải Hoàn còn rất nhiều việc phải làm để chứng tỏ những tuyên bố mạnh mẽ của mình không chỉ là mơ mộng...