Người nhập cảnh Việt Nam cần cài đặt ứng dụng khai báo y tế điện tử nào?

Người nhập cảnh Việt Nam cần cài đặt ứng dụng khai báo y tế điện tử nào?

VietTimes –  Trước khi lên máy bay, người muốn nhập cảnh vào Việt Nam cần được kiểm tra thân nhiệt, có giấy xác nhận RT-PCR âm tính với COVID-19 của cơ quan y tế có thẩm quyền nước sở tại cấp trong vòng 3 ngày trước khi lên máy bay và đặc biệt, cần cài đặt ứng dụng khai báo y tế điện tử NCOVI