Kết quả kinh doanh tích cực của Cáp treo Bà Nà trong nửa đầu 2019

VietTimes – Báo cáo công bố thông tin định kỳ được Công ty cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà (viết tắt: Cáp treo Bà Nà; Mã chứng khoán: BNC) gửi tới Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tiết lộ, trong nửa đầu 2019 (từ 01/01 đến 30/06/2019), doanh nghiệp này ghi nhận lợi nhuận sau thuế ở mức 1.321,3 tỷ đồng.
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Với quy mô vốn chủ sở hữu đạt 3.485,3 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE) của Cáp treo Bà Nà đạt 0,379 lần.

Còn Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu, theo báo cáo, đạt 2,058 lần, tương ứng, tổng tài sản của BNC tại giữa năm 2019 đạt 10.658 tỷ đồng.

So với tổng tài sản của một năm trước đó (30/6/2018) ở mức 5.874,2 tỷ đồng, quy mô này đã có sự tăng trưởng rất lớn.

Nên biết, báo cáo tài chính bán niên 2018 cũng là bản báo cáo tài chính cuối cùng được Cáp treo Bà Nà công bố rộng rãi trong tư cách một công ty đại chúng và phải chịu các nghĩa vụ công bố thông tin mà pháp luật quy định đối với loại hình doanh nghiệp này.

Hiện tại, trong báo cáo gửi lên HNX, Giám đốc Cáp treo Bà Nà – ông Nguyễn Lâm An (SN 1979), cho biết loại hình doanh nghiệp của mình là “công ty cổ phần chưa đại chúng”.

Theo tìm hiểu của VietTimes, Cáp treo Bà Nà đã chính thức hủy đăng ký công ty đại chúng kể từ ngày 14/9/2018.

Đáng chú ý, trước ngày thu gọn mức độ đa dạng sở hữu về dưới dạng công ty cổ phần chưa đại chúng, tháng 9/2016, Cáp treo Bà Nà đã nộp hồ sơ đăng ký niêm yết lần đầu toàn bộ 216,4 triệu cổ phiếu BNC lên HoSE. Song đến đầu năm 2017, Cáp treo Bà Nà lại bất ngờ rút lui khỏi kế hoạch niêm yết vốn rất được thị trường chờ đợi này.

Vì Cáp treo Bà Nà khá tích cực thực hiện các thương vụ phát hành trái phiếu riêng lẻ, nên chiểu theo Điều 24, Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 của Chính phủ, Cáp treo Bà Nà vẫn có nghĩa vụ công bố một số thông tin định kỳ, bao gồm cả việc công bố: “Báo cáo tài chính 06 tháng, báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp phát hành trái phiếu đã được kiểm toán (nếu có); báo cáo tài chính chưa kiểm toán được Đại hội cổ đông hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty xác nhận các số liệu”./.