IDP báo lãi đậm quý 3/2022, sắp trả cổ tức tỷ lệ 15%

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Tại ngày 30/9/2022, lượng tiền và tương đương tiền, cùng các khoản tiền gửi ngân hàng của CTCP Sữa Quốc tế (IDP) đạt 1.397,3 đồng, chiếm 38,4% tổng tài sản.

CTCP Sữa Quốc tế (Mã CK: IDP) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3/2022 với doanh thu thuần đạt 1.630,4 tỉ đồng, tăng 32,2% so với quý 3/2021. Trừ đi giá vốn hàng bán, công ty này báo lãi gộp 606 tỉ đồng, tăng 19,7% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong quý 3/2022, hoạt động tài chính mang về cho IDP doanh thu 25,5 tỉ đồng, tăng 53,8% so với cùng kỳ năm trước. Chi phí tài chính tăng hơn gấp rưỡi so với cùng kỳ lên 11,7 tỉ đồng.

Ở chiều hướng ngược lại, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ của IDP lần lượt là 332,4 tỉ đồng và 41,1 tỉ đồng, tăng 6,2% và 47,4% so với cùng kỳ năm 2021.

Kết thúc quý 3/2022, IDP báo lãi sau thuế 192,3 tỉ đồng, tăng 39,3% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2022, lợi nhuận sau thuế của IDP đạt 644,7 tỉ đồng, tăng 18,5% so với cùng kỳ năm trước, vượt 42,6% mục tiêu lợi nhuận năm.

Tại ngày 30/9/2022, quy mô tổng tài sản của IDP đạt 3.633 tỉ đồng, tăng 22,5% so với đầu năm.

Trong đó, lượng tiền và tương đương tiền, cùng các khoản tiền gửi ngân hàng đạt 1.397,3 tỉ đồng, chiếm 38,4% tổng tài sản.

Đáng chú ý, IDP ghi nhận các khoản phải thu ngắn hạn lên tới 858,6 tỉ đồng, cao gấp 2,45 so với thời điểm đầu năm. Trong đó, có tới 505,9 tỉ đồng là tiền tạm ứng cho nhân viên và 27,1 tỉ đồng phải thu lãi.

Về phía nguồn vốn, nợ phải trả của IDP đạt 1.903,2 tỉ đồng, tăng 15,6% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn của công ty là 640,5 tỉ đồng, chiếm 17,6% tổng nguồn vốn. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 859,8 tỉ đồng.

Ngày 26/10 tới đây, IDP sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2022 với tỷ lệ 15%; ngày thanh toán là 4/11/2022. Với 58,9 triệu cổ phiếu đang lưu hành, IDP sẽ phải chi ra 88,4 tỉ đồng để trả cổ tức đợt này./.