HNG đặt mục tiêu lợi nhuận 16 tỉ đồng năm 2021

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Năm 2021, HNG đặt kế hoạch doanh thu 1.891 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế 16 tỉ đồng, giảm lần lượt 20,3% và 23,8% so với năm 2020.
Năm 2021, HNG dự kiến trồng mới 1.000 ha chuối tại Attapeu, Lào và 30ha chuối tại Quang Minh, Lào (Ảnh: HNG)
Năm 2021, HNG dự kiến trồng mới 1.000 ha chuối tại Attapeu, Lào và 30ha chuối tại Quang Minh, Lào (Ảnh: HNG)

Ngày 4/6, CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (Mã CK: HNG) sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 tại TP. Thủ Đức, TP. HCM.

Theo tài liệu đại hội cổ đông, năm 2021, HNG đặt kế hoạch doanh thu thuần đạt 1.891 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 16 tỉ đồng, giảm lần lượt 20,3% và 23,8% so với thực hiện năm 2020. Trong đó, cây ăn trái tiếp tục là mảng kinh doanh tạo ra doanh thu chủ lực cho công ty.

Cụ thể, sản lượng chuối năm 2021 dự kiến đạt 113.531 tấn, mang lại doanh thu 1.380 tỉ đồng, đóng góp 73,83% trong cơ cấu doanh thu. Cây ăn trái khác (dứa, xoài, mít) dự kiến năm 2021 đạt sản lượng 12.459 tấn, mang lại doanh thu 137 tỉ đồng, đóng góp 7,37% trong cơ cấu doanh thu. Cao su mang lại doanh thu 351 tỉ đồng, đóng góp 18,8% trong cơ cấu doanh thu.

Từ việc chuyển hướng các loại cây kém hiệu quả tại các vùng nguyên liệu Việt Nam, Lào, Campuchia để chuyển sang trồng cây ăn trái đặc biệt là chuyển đổi trồng cây chuối Nam Mỹ. Tính đến cuối năm 2020, HNG đã trồng được 19.707 ha, trong đó 8.794 ha đã đi vào khai thác với các sản phẩm chủ lực là chuối đạt 195.694 tấn, xoài đạt 1.250 tấn, mít đạt 536 tấn.

Năm 2021, HNG dự kiến trồng mới 1.000 ha chuối tại Attapeu (Lào) và 30ha chuối tại Quang Minh (Lào). Bên cạnh đó, HNG cũng lên kế hoạch đầu tư chuồng trại và đàn bò sinh sản 2.000 con, tổ chức chăn nuôi tại Attapeu.

Về kế hoạch phân phối lợi nhuận, HĐQT HNG sẽ trình đại hội cổ đông phương án không thực hiện chia cổ tức năm 2021.

Kết Quý 1/2021, HNG ghi nhận doanh thu thuần đạt 259,8 tỉ đồng, giảm gần 61% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận trước thuế đạt 3,44 tỉ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2020. Với kết quả này, HNG đã hoàn thành 13,7% kế hoạch doanh thu và 21,5% kế hoạch lợi nhuận trước thuế cả năm.

3 tháng đầu năm 2021, HNG được hoãn lại 3,33 tỉ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp, nhờ đó báo lãi sau thuế hơn 6,6 tỉ đồng, tăng 132% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ là 6,6 tỉ đồng.

Tại ngày 31/3/2021, tổng tài sản của HNG đạt 23.488,8 tỉ đồng, giảm 4,7% so với đầu năm. Trong đó, chiếm tỷ trọng lớn là các khoản phải thu của khách hàng (7.214 tỉ đồng); tài sản cố định (6.939 tỉ đồng); chi phí xây dựng cơ bản dở dang (5.409,5 tỉ đồng).

Về phía nguồn vốn, tính đến cuối Quý 1/2021, nợ phải trả của HNG đạt 14.764,8 tỉ đồng, giảm 7,6% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ vay là 11.704,8 tỉ đồng, chiếm gần 50% tổng nguồn vốn. Lỗ lũy kế sau thuế chưa phân phối giảm nhẹ xuống còn 2.299 tỉ đồng./.