Hai tháng đầu năm 2017: Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 2,4%

VietTimes -- Theo Tổng cục Thống kê, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 2/2017 ước tính tăng 15,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 2 tháng đầu năm 2017, chỉ số IPP tăng 2,4% so với cùng kỳ năm 2016

Ảnh minh họa - Nguồn: Internet

Ảnh minh họa - Nguồn: Internet

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) là tỷ lệ phần trăm giữ khối lượng sản xuất công nghiệp tạo ra trong kỳ hiện tại với khối lượng sản xuất công nghiệp kỳ gốc. Đây là chỉ tiêu đánh giá tốc độ phát triển sản xuất ngành công nghiệp hàng tháng, quí, năm; là một trong những chỉ tiêu quan trọng phản ánh khái quát tình hình phát triển toàn ngành công nghiệp nói chung và tốc độ phát triển của từng sản phẩm, nhóm ngành sản phẩm nói riêng

Ngày 28/2/2017, Tổng Cục thống kê vừa công bố số liệu về sản xuất công nghiệp. Theo đó, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 2/2017 ước tính tăng 15,2% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 2 tháng đầu năm 2017, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 2,4% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 6,6%, đóng góp 4,6 điểm phần trăm vào mức tăng chung; ngành sản xuất, phân phối điện tăng 9,3%, đóng góp 0,6 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 6,6%, đóng góp 0,1 điểm phần trăm; ngành khai khoáng giảm mạnh ở mức 13,5%, làm giảm 2,9 điểm phần trăm mức tăng chung.

Trong các ngành công nghiệp cấp II, một số ngành có chỉ số sản xuất 2 tháng đầu năm tăng cao so với cùng kỳ năm trước, đứng đầu là nhóm sản xuất kim loại với mức tăng 18,5%; tiếp đến là nhóm sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị) tăng 14,4%, nhóm dệt tăng 13,7% và nhóm sản xuất trang phục có mức tăng 13%.

Ở chiều ngược lại, một số ngành có mức tăng thấp hoặc giảm như: Sản xuất đồ uống tăng 6,2%; sản xuất, chế biến thực phẩm tăng 4%; sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất tăng 3,4%; sản xuất thuốc lá tăng 2,6%; sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu tăng 2,3%; sản xuất giường, tủ, bàn, ghế tăng 0,7%; khai khoáng khác tăng 0,1%; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan giảm 2,4%; khai thác than cứng và than non giảm 6,2%; khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên giảm 15,9%.

Đáng chú ý, xét theo sản phẩm công nghiệp, thép cán có mức tăng 35,4%, sắt thép thô tăng 21,4%, ti vi tăng 16,7%; ô tô tăng 15,2%; quần áo mặc thường tăng 14,3%; bột ngọt tăng 12,8%; sữa tươi tăng 11,4%; thức ăn cho gia súc tăng 10,2%. Một số sản phẩm tăng thấp hoặc giảm: Xi măng tăng 5,7%; thuốc lá điếu tăng 2,6%; xe máy tăng 2%; phân hỗn hợp (NPK) tăng 1,8%; vải dệt từ sợi tổng hợp hoặc sợi nhân tạo giảm 1%; than đá giảm 6,3%; khí hóa lỏng (LPG) giảm 8,5%; điện thoại di động giảm 8,9%; đường kính giảm 10,2%; dầu thô khai thác giảm 15,6%; khí đốt thiên nhiên dạng khí giảm 16,7%.

Nếu xét theo địa phương, chỉ số sản xuất công nghiệp 2 tháng đầu năm tại một số địa phương có biến động như sau: Hải Phòng tăng 17,2%; Thái Nguyên tăng 10,1%; Đà Nẵng tăng 9,6%; Hải Dương tăng 9,4%; Quảng Nam tăng 8,6%; Bình Dương và Đồng Nai cùng tăng 5,9%; thành phố Hồ Chí Minh tăng 5,8%; Hà Nội tăng 5,1%; Cần Thơ tăng 4,9%; Vĩnh Phúc tăng 2,1%. Trong khi đó, những địa phương có chỉ số IIP giảm là Bắc Ninh, Quảng Ninh, Quảng Ngãi, Bà Rịa – Vũng Tàu với mức giảm tương ứng là 2,8 %, 4,5%, 6,4% và 7,7%.

Số liệu của Tổng Cục thống kê cũng cho biết, số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 1/2/2017 tăng 2,5% so với cùng thời điểm năm trước, trong đó lao động khu vực doanh nghiệp Nhà nước giảm 1,9%; doanh nghiệp ngoài Nhà nước tăng 1%; doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 4,4%. Tại thời điểm trên, số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp ngành khai khoáng giảm 4,3% so với cùng thời điểm năm trước; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 2,9%; ngành sản xuất, phân phối điện tăng 0,1%; ngành cung cấp nước, xử lý rác thải, nước thải tăng 1,7%.

Lao động của các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 1/2/2017 so với cùng thời điểm năm trước của một số địa phương như sau: Hải Phòng tăng 14,9%; Đà Nẵng tăng 6,4%; Vĩnh Phúc tăng 5,4%; Bình Dương tăng 3,6%; Đồng Nai tăng 3,1%; Quảng Nam tăng 2,7%; Hải Dương tăng 2%; Hà Nội tăng 1,5%; Cần Thơ tăng 0,9%; thành phố Hồ Chí Minh tăng 0,2%; Quảng Ngãi giảm 5,2%; Bà Rịa - Vũng Tàu giảm 8,6%.