TS Nguyễn Chí Công: Việt Nam nên đi vào nhu cầu về vi điều khiển cho các ngành công nghiệp

TS Nguyễn Chí Công: Việt Nam nên đi vào nhu cầu về vi điều khiển cho các ngành công nghiệp

VietTimes – Như đã phản ánh, tại Việt Nam từng có 2 đề án nghiên cứu chế tạo máy vi tính Vt8x tại Viện Khoa học Tính toán và Điều khiển (nay là Viện Công nghệ Thông tin thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam) và "Bác Tô" tại Viện Nghiên cứu Ứng dụng Công nghệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ. Tuy nhiên cả 2 đề án này đã không trở thành hiện thực. VietTimes đã có cuộc phỏng vấn với TS Nguyễn Chí Công - người đã trực tiếp tham gia đề án chế tạo máy vi tính VT8x.