Hà Nội: Triển khai giải pháp gỡ khó cấp “sổ đỏ”

VietTimes -- Tại 30/30 quận, huyện, thị xã Hà Nội vẫn còn đến 146.879 trường hợp tồn đọng, vướng mắc đến đất đai. Trong đó nhiều trường hợp lấn chiếm, tranh chấp, khiếu kiện, không phù hợp với quy hoạch,... gây khó trong việc quản lý, cấp "sổ đỏ" của chính quyền địa phương.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo thống kê của Sở Tài nguyên & Môi trường Hà Nội (TN&MT), hiện trên địa bàn thành phố còn tồn đọng, vướng mắc 146.879 trường hợp liên quan đến đất đai đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trong các khu dân cư. Trong đó có 20.232 thửa đất lấn chiếm; 45.455 thửa đất cấp đất trái thẩm quyền; 23.176 thửa đất chuyển mục đích sử dụng sai quy định; 7.935 thửa đất tranh chấp, khiếu kiện; 18.012 thửa đất không phù hợp với quy hoạch; 32.069 trường hợp khác.

Hiện cũng có 6.366 thửa đất do các tổ chức đang sử dụng đất chưa kê khai cấp giấy chứng nhận. Trong đó, 2.389 thửa đất của các tổ chức kinh tế; 3.977 thửa đất của các cơ quan hành chính nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức sự nghiệp. Các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng có 4.637 thửa đất.

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, Sở TN&MT có văn bản, đề ra các giải pháp đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa; Giấy chứng nhận cho người mua nhà tại các dự án và các giải pháp tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn tồn đọng về công tác này…

Theo đó, Sở TN&MT đã lập các tổ giúp việc cho tổ công tác liên ngành kiểm tra, làm việc tại các quận, huyện, thị xã để rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc cấp giấy chứng nhận cho các hộ gia đình, cá nhân… Các tổ giúp việc của Sở TN&MT sẽ duy trì hoạt động giúp tổ công tác liên ngành để cùng tháo gỡ, khó khăn vướng mắc trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận hộ gia đình, cá nhân tại các khu dân cư, phấn đấu đến tháng 6/2017 cơ bản hoàn thành.

Đối với cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà tại dự án phát triển nhà ở, Sở TN&MT cũng đã triển khai Đoàn thanh tra liên ngành, thực hiện thanh tra, kết luận đối với các dự án khu nhà ở, khu đô thị mới trên địa bàn thành phố có sai về quy hoạch, trật tự xây dựng và sử dụng đất. Trên cơ sở kết quả thanh tra, Đoàn thanh tra đang tổng hợp, đề xuất các biện pháp xử lý, khắc phục vi phạm và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở cho người mua nhà.