Hà Nội sẽ xử lý nhà đầu tư chậm báo cáo đánh giá dự án

VietTimes -- Các cơ quan, đơn vị không triển khai công tác giám sát, đánh giá đầu tư và báo cáo đúng hạn UBND TP Hà Nội sẽ xem xét xử lý vi phạm đối với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, chủ dự án.
Nhiều nhà đầu tư chậm báo cáo đánh giá đầu tư dự án - Ảnh minh họa.
Nhiều nhà đầu tư chậm báo cáo đánh giá đầu tư dự án - Ảnh minh họa.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Doãn Toản vừa ký văn bản gửi các sở, ngành; quận, huyện; tổng công ty và các đơn vị thuộc Thành phố; các nhà đầu tư triển khai giám sát, đánh giá đầu tư năm 2018 trên địa bàn Thành phố.

UBND TP Hà Nội cho rằng thời gian qua, một số cơ quan, đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc công tác giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định của Chính phủ và chỉ đạo của UBND TP.

Việc thực hiện chế độ báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư của nhiều cơ quan, đơn vị chưa tự giác, các kỳ báo cáo đều đôn đốc, nhắc nhở, đặc biệt còn nhiều cơ quan, đơn vị không gửi báo cáo; một số báo cáo còn mang tính hình thức, chất lượng chưa cao.

Các nhà đầu tư dự án sử dụng nguồn vốn khai thác gửi báo cáo không kịp thời, đầy đủ, thiếu thông tin làm cho công tác tổng hợp tình hình thực hiện các dự án gặp nhiều khó khăn, chưa phản ánh đúng thực trạng hoạt động đầu tư.

TP Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành, quận huyện, các tổng công ty và các đơn vị trực thuộc thực hiện đúng công tác giám sát, đánh giá đầu tư thuộc phạm vi quản lý theo quy định. Hàng năm phải xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát, đánh giá đầu tư các chương trình, dự án thuộc phạm vi quản lý để tỏ chức triển khai thực hiện.

Nhà đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn khác (không sử dụng vốn nhà nước) có trách nhiệm tự tổ chức thực hiện, theo dõi, kiểm tra và đánh giá dự án do mình thực hiện theo quy định; cập nhật đầy đủ, kịp thời, chính xác các thông tin báo cáo gửi báo cáo đến cơ quan có thẩm quyền.

TP Hà Nội giao Sở Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối chủ trì, tổng hợp và thực hiện báo cáo giám sát đánh giá tổng thể đầu tư 6 tháng và hàng năm trên địa bàn; Chủ trì xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát, đánh giá đầu tư.

Trường hợp các cơ quan, đơn vị không triển khai công tác giám sát, đánh giá đầu tư và báo cáo đúng hạn UBND TP Hà Nội sẽ xem xét xử lý vi phạm đối với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, chủ dự án theo quy định.