Hà Nội: Sẽ loại khỏi danh sách những dự án đầu tư công chưa đáp ứng đủ điều kiện

VietTimes – UBND TP. Hà Nội yêu cầu sở, ngành, địa phương khẩn trương lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công năm 2017 - 2020 theo đúng tiến độ đã chỉ đạo, sau ngày 31/8/2017 UBND thành phố sẽ không xem xét đề xuất dự án.

Ảnh minh họa, nguồn internet.
Ảnh minh họa, nguồn internet.

UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã hoàn thiện kế hoạch đầu tư công trung hạn các dự án khởi công mới giai đoạn 2017-2020 của thành phố.

Theo đó, đối với các dự án cấp thành phố, yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã, chủ đầu tư khẩn trương lập, trình thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư theo quy định đối với các dự án cấp thành phố chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư. Đến thời hạn quy định, dự án nào chưa đáp ứng điều kiện để được bố trí kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn sẽ đưa ra khỏi danh mục.

Đối với các dự án ngân sách thành phố hỗ trợ cho cấp huyện, giao Thường trực HĐND, UBND các huyện, thị xã khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án ngân sách thành phố hỗ trợ cho cấp huyện đã được HĐND thành phố thông qua tại Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 3/7/2017 và gửi cơ quan tổng hợp về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm để tổng hợp hồ sơ, báo cáo UBND thành phố trình HĐND thành phố phê duyệt Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 hoàn chỉnh của thành phố tại kỳ họp cuối năm 2017.

Thành phố Hà Nội yêu cầu UBND các huyện, thị xã rà soát, tổng hợp các dự án thuộc nhiệm vụ chi ngân sách cấp huyện trong danh mục các dự án ngân sách thành phố hỗ trợ cho cấp huyện đã được HĐND thành phố thông qua tại Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 3/7/2017 vào kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm của cấp huyện; trình HĐND cùng cấp điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và năm 2017 cấp huyện theo đúng quy định.

Thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư đôn đốc UBND các huyện, thị xã khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư của các dự án ngân sách thành phố hỗ trợ cho cấp huyện; rà soát hồ sơ đảm bảo đủ điều kiện bố trí kế hoạch vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn theo quy định; báo cáo UBND thành phố trình HĐND thành phố phê duyệt tại kỳ họp cuối năm 2017.

UBND TP. Hà Nội yêu cầu các cơ quan lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công năm 2017 - 2020 theo đúng yêu cầu tiến độ của HĐND thành phố và chỉ đạo của UBND thành phố. Sau ngày 31/8/2017 UBND thành phố sẽ không xem xét đề xuất dự án.

Ngoài ra, phải khẩn trương hoàn thiện thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định xong trước ngày 31/10/2017; Hoàn thiện thủ tục phê duyệt dự án đầu tư xong trước ngày 31/10 năm trước năm kế hoạch.