Hà Nội sẽ đấu giá đất 68 dự án trên địa bàn

VietTimes -- Năm 2017, TP Hà Nội sẽ đấu giá quyền sử dụng đất trên diện tích 102,05 ha, dự kiến thu theo kết quả trúng đấu giá là 10.000 tỷ đồng.

Ảnh minh họa, nguồn internet

Ảnh minh họa, nguồn internet

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch triển khai công tác đấu giá quyền sử dụng đất năm 2017 trên địa bàn thành phố.

Theo đó, sẽ có 68 dự án được thành phố quản lý được đưa ra đấu giá năm 2017 với diện tích là 57,46 ha. 68 dự án trên dự kiến sẽ thu về khoảng 7.704 tỷ đồng.

Ngoài ra, thành phố sẽ đấu giá khoảng 44,59 ha đất nhỏ lẻ xen kẹt (dưới 5.000 m2) do cấp huyện quản lý, dự kiến thu 2.296 tỷ đồng.

Hà Nội sẽ ứng vốn từ Quỹ phát triển đất năm 2017 để thực hiện giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật các dự án đấu giá quyền sử dụng đất trên 5.000 m2.

Tổng nhu cầu ứng vốn đối với các dự án giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu đất đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố dự kiến khoảng hơn 948 tỷ.

Căn cứ kế hoạch thực hiện các dự án đấu giá quyền sử dụng đất năm 2017, UBND thành phố giao giám đốc trung tâm phát triển quỹ đất thành phố, chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, giám đốc các sở, ngành chịu trách nhiệm triển, khai thực hiện, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất năm 2017.

Việc đấu giá quyền sử dụng đất nhằm khai thác có hiệu quả quỹ đất, giải quyết nhu cầu sử dụng đất của nhân dân và doanh nghiệp, tăng nguồn thu cho ngân sách các cấp; tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới theo đúng chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, trung bình số tiền đấu giá quyền sử dụng đất thu về hàng năm là 2.000 tỷ đồng. Riêng năm 2015, có 22 quận, huyện, thị xã và Trung tâm phát triển quỹ đất trên địa bàn Hà Nội tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, với diện tích đất đấu giá 18,9 ha, thu về cho ngân sách 3.398 tỷ đồng, đạt 128% kế hoạch.

UBND TP Hà Nội cũng thông báo, 8 tháng đầu năm 2016, đã có 15 đơn vị trên địa bàn Hà Nội tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất với diện tích 21,3 ha, số tiền trúng đấu giá là 2.426 tỷ đồng, đạt 58% kế hoạch năm.