Hà Nội: Giao Công viên Tuổi trẻ Thủ đô về Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh

VietTimes -- UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Quyết định về việc thực hiện chuyển giao Công viên Tuổi trẻ Thủ đô thuộc Công ty TNHH MTV Đầu tư và Dịch vụ Tuổi trẻ Hà Nội sang Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh Hà Nội.
Công viên tuổi trẻ Thủ đô
Công viên tuổi trẻ Thủ đô

Theo đó, UBND Thành phố giao Sở Nội vụ hướng dẫn, đôn đốc Tổng công ty Du lịch Hà Nội thực hiện các bước hoàn thiện thủ tục chuyển đổi mô hình tổ chức mới đối với Công ty TNHH MTV Đầu tư và Dịch vụ Tuổi trẻ Hà Nội theo quy định hiện hành, làm cơ sở bàn giao Công viên Tuổi trẻ Thủ đô và phá sản doanh nghiệp theo Luật định.

Hướng dẫn Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội tiếp nhận, sắp xếp bố trí lao động của Công viên Tuổi trẻ thủ đô thuộc Công ty Đầu tư và dịch vụ Tuổi trẻ sang Công ty TNHH một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội và lao động còn lại của Công ty TNHH MTV Đầu tư và Dịch vụ Tuổi trẻ Hà Nội để thực hiện thủ tục phá sản theo Luật định.

UBND TP giao Sở Tài chính hướng dẫn Công ty TNHH MTV Đầu tư và Dịch vụ Tuổi trẻ Hà Nội và Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội thực hiện nội dung liên quan về tài chính, xử lý tồn tại về tài chính (vốn, tài sản, công nợ,...), phân định rõ nguồn hình thành tài sản, công nợ của Công viên Tuổi trẻ Thủ đô để thực hiện bàn giao và phần còn lại của Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và Dịch vụ Tuổi trẻ Hà Nội để phá sản; chủ trì phối hợp với Sở ngành tổng hợp, đề xuất phương án xử lý tồn tại về tài chính, báo cáo UBND Thành phố quyết định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn Công ty Đầu tư và Dịch vụ Tuổi trẻ Hà Nội thủ tục sử dụng con dấu và giấy phép đăng ký doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay đảm bảo đúng quy định của pháp luật; hoàn thiện các thủ tục chuyển đổi sang Công ty TNHH MTV.

Sở Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn Công ty TNHH MTV Đầu tư và Dịch vụ Tuổi trẻ Hà Nội lập phương án lao động, thẩm định phương án lao động, hướng dẫn giải quyết các chính sách, chế độ của người lao động đảm bảo quyền lợi cho người lao động ổn định và không bị gián đoạn.

Sở Xây dựng tổ chức xử lý dứt điểm toàn bộ vi phạm trật tự xây dựng tại Công viên Tuổi trẻ Thủ đô và chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố về tiến độ, kết quả xử lý; phối hợp với UBND quận Hai Bà Trưng và các đơn vị có liên quan xử lý dứt điểm vi phạm trật tự trong Công viên Tuổi trẻ Thủ đô theo thẩm quyền và theo chỉ đạo của Thành phố;

Tổng Công ty Du lịch Hà Nội có trách nhiệm hướng dẫn và phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV Đầu tư và Dịch vụ Tuổi trẻ Hà Nội chuyển sang mô hình Công ty TNHH MTV trực thuộc Tổng công ty; bổ nhiệm lại cán bộ quản lý doanh nghiệp theo quy định và hướng dẫn của Sở Nội vụ.

Chủ động phối hợp với các Sở, ngành liên quan chỉ đạo, hướng dẫn Công ty TNHH MTV Đầu tư và Dịch vụ Tuổi trẻ HN thực hiện thay đổi con dấu cho phù hợp với tên gọi và mô hình tổ chức mới. Phối hợp với các Sở, ngành liên quan chỉ đạo Công ty TNHH MTV Đầu tư và Dịch vụ Tuổi trẻ Hà Nội triển khai thực hiện thủ tục phá sản Công ty đúng quy định của pháp luật; bố trí việc làm cho số lao động ở lại sau khi thực hiện phá sản.