Hà Nội đẩy mạnh đấu giá đất xen kẹt

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu vừa ký ban hành Công văn số 2923/UBND-KT về việc chỉ đạo thực hiện sau kết quả kiểm tra công tác giao kế hoạch năm 2015 của khối quận, huyện, thị xã.
Hà Nội đẩy mạnh đấu giá đất xen kẹt

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Sửu yêu cầu các quận, huyện, thị xã tập trung rà soát, xử lý các tồn tại về đất đai theo quy định của pháp luật; đẩy mạnh đấu giá đất xen kẹt; khẩn trương hoàn thành hạ tầng và tổ chức đấu giá các dự án đấu giá quy mô (>5.000m2); Rà soát các khoản thu nợ tiền thuế sử dụng đất, thuế, phí, lệ phí…của các hộ kinh doanh cá thể, làng nghề, doanh nghiệp nhỏ.

Đối với các khoản thu từ đất và khoản thu giao vượt kế hoạch bố trí cho đầu tư XDCB, UBND thành phố yêu cầu các quận, huyện, thị xã điều hành kế hoạch chi theo khả năng nguồn thu, đảm bảo cân đối, tuyệt đối tránh phát sinh nợ XDCB.

Về kế hoạch giao vốn đầu tư XDCB và quyết toán dự án hoàn thành: ưu tiên giải quyết dứt điểm nợ XDCB (nếu có), các dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2015 nhưng chưa đủ vốn. Thời gian hoàn thành trước 30/5/2015.

Về giải quyết nợ XDCB, đối với 13 đơn vị còn nợ XDCB UBND thành phố yêu cầu phải chủ động cân đối, bố trí từ nguồn kết dư ngân sách huyện; đẩy mạnh công tác xử lý tồn tại về đất, đấu giá quyền sử dụng đất để tạo nguồn vốn đảm bảo xử lý dứt điểm nợ XDCB trong năm 2015, không để phát sinh nợ mới.

Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai và Ba Vì chỉ đạo kiểm tra, rà soát lại toàn bộ số nợ XDCB thời điểm 31/12/2014. Trên cơ sở xác định chính xác số nợ cần phải xử lý dứt điểm trong năm 2015, tập trung chỉ đạo quyết liệt, chỉ đạo các xã tiếp tục bố trí vốn năm 2015, đảm bảo xử lý dứt điểm nợ XDCB trong năm 2015 và tuyệt đối không phát sinh nợ mới.

Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Sửu cũng yêu cầu chủ tịch 11 huyện, thị xã: Mỹ Đức, Sóc Sơn, Thanh Trì, Thường Tín, Phúc Thọ, Phú Xuyên, Hoài Đức, Chương Mỹ, Đan Phượng, Ứng Hòa, và thị xã Sơn Tây: Tập trung chỉ đạo quyết liệt, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và tiếp tục bố trí vốn năm 2015, đảm bảo xử lý dứt điểm nợ XDCB trong năm 2015 và tuyệt đối không phát sinh nợ mới.

Theo Trí thức trẻ