Giá xăng dầu đồng loạt tăng thêm gần 650 đồng/lít

Thông báo từ Liên Bộ Tài chính - Công thương cho biết kể từ 15 giờ chiều ngày 5/5 sẽ điều chỉnh tăng thêm 646 đồng/lít đối với xăng RON 92; 650 đồng đối với dầu.
Giá xăng dầu đồng loạt tăng thêm gần 650 đồng/lít

Thông tin được Liên Bộ cho biết, sẽ giữ nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như hiện hành. Đồng thời chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như sau:

- Xăng RON 92: 639 đồng/lít

- Xăng E5: 672 đồng/lít

- Dầu diesel: 846 đồng/lít

- Dầu hỏa: 1.029 đồng/lít

- Dầu mazut các loại: 323 đồng/kg

Sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu như mục 1 nêu trên, giá các mặt hàng xăng dầu được điều chỉnh như sau:

- Xăng RON 92 tăng 646 đồng/lít; lên mức tối đa là 15.586 đồng/lít

- Xăng E5 tăng 634 đồng/lít; lên mức tối đa 15.076 đồng/lít

- Dầu diesel 0.05S tăng 650 đồng/lít lên mức tối đa 11.023 đồng/lít

- Dầu hỏa tăng 550 đồng lên mức tối đa 9.455 đồng/lít

- Dầu mazut tăng 300 đồng/kg lên mức tối đa 7.860 đồng/kg.

Thời gian thực hiện áp dụng từ 17 giờ 00 ngày 05 tháng 5 năm 2016.

Theo Liên Bộ Tài chính - Công Thương, việc điều chỉnh giá xăng dầu kỳ này là do bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước ngày 5/5 là 53,656 USD/thùng đối với xăng RON 92; 51,980 USD/thùng đối với dầu diesel 0.05s; 52,463 USD/thùng với dầu hỏa và 209,181 USD/tấn với dầu mazut. Như vậy, bình quân giá thành phẩm trong kỳ điều chỉnh lần này tăng so với kỳ trước.

Theo Trí thức trẻ