Ghế Chủ tịch Viettel Global lại đổi chủ, lần này về ông Tào Đức Thắng

VietTimes -- Chỉ trong chưa đầy 1 năm, vị trí Chủ tịch HĐQT của Viettel Global đã 2 lần thay đổi.

Tổng công ty CP Đầu tư Quốc tế Viettel (Viettel Global - Mã CK: VGI) vừa công bố Nghị quyết số 27/BB-HĐQT-VTG của Hội đồng quản trị (HĐQT) về việc bầu các chức danh và phân công lĩnh vực tư vấn giám sát cho HĐQT.

Theo đó, ông Tào Đức Thắng được bầu đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT, thực hiện quản trị, định hướng và giám sát chung. Phó Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thị Hải Lý sẽ thực hiện tư vấn, giám sát lĩnh vực đầu tư, mua sắm.

Bên cạnh đó, 5 thành viên khác trong HĐQT cũng được phân công nhiệm vụ khá rõ ràng.

Cụ thể, ông Nguyễn Thành Nam sẽ đảm nhiệm vai trò tư vấn, giám sát lĩnh vực chiến lược đầu tư; bà Đào Thúy Hường thực hiện tư vấn, giám sát lĩnh vực tài chính; bà Vũ Thị Mai có nhiệm vụ tư vấn, giám sát lĩnh vực chính sách, nhân lực; ông Đỗ Mạnh Hùng thực hiện tư vấn, giám sát lĩnh vực kinh doanh, kỹ thuật và pháp lý; và ông Phan Trường Sơn đóng vai trò Thành viên HĐQT chuyên trách, thực hiện quản trị, tư vấn, giám sát, đánh giá, thẩm định các nội dung do Ban điều hành trình HĐQT.

Chân dung ông Tào Đức Thắng - tân Chủ tịch Viettel Global (Ảnh: ICT news)
Chân dung ông Tào Đức Thắng - tân Chủ tịch Viettel Global (Ảnh: ICT news)

Vị tân Chủ tịch HĐQT VGI - ông Tào Đức Thắng - sinh năm 1973, có trình độ thạc sỹ chuyên ngành điện tử viễn thông và có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

Giai đoạn từ 10/1995 - 7/2005, ông Thắng gắn bó với vị trí chuyên viên tại Phòng Quản lý Kỹ thuật (Công ty Điện thoại Hà Nội) và Phòng Quản lý Viễn thông (Bưu điện Hà Nội).

Sau đó, ông bắt đầu gia nhập Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel) với vai trò Phó Giám đốc, Giám đốc Phụ trách trung tâm - Ban Giám đốc Trung tâm Điều hành Kỹ thuật của Công ty Viettel Telecom. Từ tháng 8/2008 - 3/2010, ông Tào Đức Thắng đảm nhiệm vị trí Phó Giám đốc của Viettel.

Tiếp đó, ông đảm nhiệm một loạt các chức vụ cấp cao của các công ty thành viên trong tập đoàn này, như: Giám đốc Tổng Công ty mạng lưới Viettel; Thành viên HĐQT VGI (từ tháng 6/2015); Chủ tịch HĐQT Công ty Tư vấn Thiết kế Viettel (Mã CK: VTK), Chủ tịch HĐQT Công ty Công trình Viettel (Mã CK: CTR).

Ông Tào Đức Thắng đã làm chủ tọa điều hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của VGI diễn ra ngày 28/6/2019.

Cũng tại đại hội, các cổ đông đã nhất trí thông qua việc bầu bà Vũ Thị Mai và ông Phan Trường Sơn đảm nhiệm vị trí Thành viên HĐQT VGI nhiệm kỳ 2018 - 2023 thay thế cho ông Nguyễn Đình Chiến và ông Hoàng Văn Ngọc.

Được biết, ông Nguyễn Đình Chiến từng được bầu thay thế ông Lê Đăng Dũng làm Chủ tịch HĐQT VGI kể từ ngày 13/9/2018. Tuy nhiên, sau một thời gian nắm giữ vai trò này, ông Chiến đã có đơn xin từ nhiệm với lý do “sức khỏe không đảm bảo”.

Như vậy, chỉ trong chưa đầy 1 năm, vị trí Chủ tịch HĐQT của Viettel Global đã 2 lần “đổi chủ”./.