Formosa Hà Tĩnh "xin" thêm ngành luyện cốc?

VietTimes -- Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh xin ý kiến của Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Formosa xin mở thêm ngành luyện cốc
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Mới đây, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về nội dung Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh đề nghị bổ sung các sản phẩm có liên quan của quá trình luyện cốc như dầu hắc ín, dầu cốc tinh chế, nhựa đường từ than đá, benzen, toluen, naphtalen, dầu rửa, dầu creozot vào ngành nghề kinh doanh vào hoạt động sản xuất của Công ty.

Trước đề xuất của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh, Bộ Kế hoạch và đầu tư đã có văn bản phúc đáp tới Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh, trong đó nêu rõ:

Tại Khoản 3 Điều 45 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư quy định “việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài phải phù hợp với điều kiện đầu tư với nhà đầu tư nước ngoài (nếu có)”.

Còn theo quy định tại mục 48 Phụ lục 4, Luật Đầu tư năm 2014 “kinh doanh hóa chất trừ hóa chất bị cấm theo Công ước quốc tế về cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học” thuộc Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Chính vì vậy, trước đề xuất của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh, Bộ Kế hoach và Đầu tư đề nghị Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh xin ý kiến của Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.