Eximbank sắp đại hội cổ đông bất thường

Ngày 15-12 tới, Ngân hàng Xuất nhập khẩu VN (Eximbank) sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường để bầu lại nhân sự. 
Eximbank sắp đại hội cổ đông bất thường

Dự kiến ngày 19-11, HĐQT ngân hàng này sẽ chốt danh sách số lượng thành viên để bầu vào HĐQT nhiệm kỳ VI với số lượng là 11 người.

Tối thiểu 1/2 tổng số thành viên HĐQT phải là người không điều hành và thành viên độc lập. Chủ tịch HĐQT có thể là thành viên độc lập. Số lượng dự kiến được bầu vào ban kiểm soát nhiệm kỳ này là năm thành viên.

Thông tin này vừa được Eximbank công bố trên website và gửi cho Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

Đây là lần đầu tiên ngân hàng công bố rõ ràng về phương án nhân sự.

Trước đó, tại đại hội cổ đông thường niên, ông Lê Hùng Dũng, chủ tịch HĐQT, đã xin rút khỏi HĐQT nhưng thời điểm đó ngân hàng chưa thể thông qua phương án nhân sự vì phải đợi kết luận thanh tra.

Ngày 22-10 vừa qua, đại diện Cục Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước TP.HCM đã công bố kết luận thanh tra sau một năm thanh tra ngân hàng này.

Theo Tuổi trẻ