Eximbank bổ nhiệm thêm Phó tổng giám đốc

Ngân hàng Eximbank vừa bổ nhiệm ông Bùi Văn Đạo giữ chức Phó tổng giám đốc kể từ ngày 19/10. Đây là vị Phó tổng giám đốc thứ 15 của ngân hàng này. Eximbank cũng là ngân hàng đứng thứ hai về số lượng sếp phó.
Eximbank bổ nhiệm thêm Phó tổng giám đốc

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu (Eximbank – mã: EIB) vừa công bố thay đổi nhân sự cấp cao.

Cụ thể, Eximbank bổ nhiệm ông Bùi Văn Đạo, Giám đốc khu vực Eximbank miền Tây Nam Bộ giữ chức danh Phó Tổng giám đốc phụ trách khu vực Eximbank miền Tây Nam Bộ kể từ ngày 19/10/2015.

Sau đợt bổ nhiệm này, hiện Ban điều hành của Eximbank có 16 người trong đó ông Phạm Hữu Phú làm Tổng giám đốc và 15 Phó Tổng giám đốc khác, đứng thứ hai trong hệ thống về số lượng sếp phó.

Đến thời điểm này, Eximbank vẫn chưa tổ chức ĐHCĐ bất thường về việc chốt lãnh đạo cấp cao. Mặc dù trước đó, Eximbank đã nộp danh sách các ứng viên tham gia ứng cử nhân sự cấp cao tới Ngân hàng Nhà nước. 

Thị trường cũng xuất hiện tin đồn Đại hội dự kiến được tổ chức vào tháng 10. Tuy nhiên đến nay đã một nửa tháng 10 qua đi, cổ đông Eximbank vẫn chưa nhận được thông báo họp.

Theo Trí thức trẻ