Eximbank rút người khỏi Chứng khoán Rồng Việt

VietTimes -- Chưa rõ sau khi rút ông Đào Hồng Châu khỏi Ban quản trị VDS, Eximbank có cử ai thay thế ông Châu để quản lý phần vốn của mình tại đây không. Được biết, bên cạnh trọng trách tại VDS, ông Châu còn là Phó Tổng Giám đốc kỳ cựu của Eximbank – ông đã giữ chức vụ này suốt từ năm 2004 đến nay.
Eximbank rút người khỏi Chứng khoán Rồng Việt. (Ảnh: Internet)
Eximbank rút người khỏi Chứng khoán Rồng Việt. (Ảnh: Internet)

Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt (Mã: VDS) vừa có công văn gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, ngày 22/3/2018, VDS đã nhận được Đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT của ông Đào Hồng Châu.

Trong lá đơn từ nhiệm đề ngày 21/03/2018, ông Châu viết ngắn gọn rằng: “Tôi được Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) đề cử và được Đại hội đồng cổ đông Công ty Chứng khoán Rồng Việt bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt nhiệm kỳ 2017 – 2021. Bằng đơn này, Tôi xin từ nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần chứng khoán Rồng Việt kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua.

Lý do: Ngân hàng Eximbank thôi cử tôi làm người đại diện vốn của Ngân hàng Eximbank tại Công ty Chứng khoán Rồng Việt”.

Chưa rõ sau khi rút ông Đào Hồng Châu khỏi Ban quản trị VDS, Eximbank có cử ai thay thế ông Châu để quản lý phần vốn của mình tại đây không. Được biết, bên cạnh trọng trách tại VDS, ông Châu còn là Phó Tổng Giám đốc kỳ cựu của Eximbank – ông đã giữ chức vụ này suốt từ năm 2004 đến nay.

Theo cáo bạch niêm yết năm 2017 của VDS thì chốt đến thời điểm 27/04/2017, Eximbank là một trong 4 cổ đông lớn của công ty chứng khoán này, với quy mô nắm giữ 3,8 triệu cổ phần, tương ứng tỷ lệ sở hữu 5,43%. Toàn bộ số cổ phần này được Eximbank giao cho ông Đào Hồng Châu đại diện sở hữu và tham gia HĐQT VDS.

Được biết, Eximbank bắt đầu tham gia cơ cấu sở hữu VDS vào tháng 08/2008, sau khi được VDS phát hành riêng lẻ 3 triệu cổ phiếu – dưới tư cách đối tác chiến lược.

Ba cổ đông lớn khác của VDS là: Ông Trần Lệ Nguyên (24,5 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu 35%); Công ty TNHH Đầu tư Châu Á (15,03%); bà Phạm Mỹ Linh (13,7%).

Cổ đông lớn nhất của VDS, ông Trần Lệ Nguyên, là một cái tên nổi tiếng trong giới kinh doanh Sài Gòn. Bên cạnh trọng trách tại VDS, vị doanh nhân gốc Hoa thường được biết đến nhiều hơn trên cương vị Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn KiDo.

Một cái tên nổi tiếng khác trong cơ cấu quản trị VDS là Phó Chủ tịch Nguyễn Miên Tuấn. Ông Tuấn từng có một giai đoạn dài làm Tổng Giám đốc VDS (2006 – 09/2012). Tuy nhiên, vị doanh nhân sinh năm 1977 thường được biết đến rộng rãi hơn trên cương vị Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank). Ông Tuấn nắm giữ 567,1 nghìn cổ phần VDS dưới dạng sở hữu cá nhân, tương đương với 0,81% vốn điều lệ.

Theo cáo bạch, VDS đã và đang cung cấp các dịch vụ tài chính doanh nghiệp cho 15 đơn vị. Trong đó, hợp đồng lớn nhất là tư vấn phát hành và đại lý phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi cho CTCP Âu Lạc (do bà Ngô Thu Thúy làm Chủ tịch HĐQT), được thực hiện năm 2016, có giá trị 250 triệu đồng./.