Eximbank công bố thêm thông tin về nhân sự

Eximbank vừa công bố thêm các thông tin liên quan đến đại hội cổ đông bất thường vào ngày 15-12 tới.
Eximbank công bố thêm thông tin về nhân sự

Theo đó, số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Eximbank nhiệm kỳ 2015-2020 sẽ gồm 11 người, trong đó tối thiểu ½ số thành viên HĐQT phải là người không điều hành và thành viên độc lập. Chủ tịch HĐQT có thể là thành viên HĐQT độc lập.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu 10% cổ phần Eximbank được ứng cử, đề cử 1 ứng cử viên và có quyền dồn hết số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Nếu cổ đông không đề cử đủ số lượng ứng cử viên HĐQT, Ban kiểm soát, hoặc các ứng cử viên không đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định thì HĐQT, Ban Kiểm soát đương nhiệm sẽ giới thiệu ứng cử viên bổ sung cho đủ số lượng.

Trường hợp số lượng thành viên HĐQT trúng cử ít hơn dự kiến nhưng không thấp hơn 2/3 số lượng cần bầu thì đại hội cổ đông quyết định thông qua. Còn thành viên ban kiểm soát chỉ trúng cử dưới 3 người thì đại hội cổ đông sẽ tiến hành bầu bổ sung cho đủ số lượng thành viên.

Câu chuyện nhân sự tại Eximbank thu hút sự chú ý của dư luận vì tới đây nhiều vị trí chủ chốt sẽ được thay thế. Tại Đại hội cổ đông thường niên Eximbank ông Lê Hùng Dũng, Chủ tịch HĐQT đã công bố không tham gia ứng cử. Tuy nhiên thời điểm đó Eximbank chưa thể bầu nhân sự do còn đợi kết quả thanh tra từ Ngân hàng Nhà nước.

Theo Tuổi trẻ