EVN có thêm 3 Tổng công ty được xếp hạng đặc biệt

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đồng ý vận dụng xếp hạng đặc biệt đối với 3 Tổng công ty thuộc EVN là GENCO 1, GENCO 2 và GENCO 3.
EVN có thêm 3 Tổng công ty được xếp hạng đặc biệt

Là đơn vị thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), do EVN sở hữu 100 % vốn điều lệ, EVN GENCO1 có nhiệm vụ tổ chức sản xuất điện một cách an toàn, ổn định và hiệu quả, vận hành thương mại trong thị trường phát điện cạnh tranh; Đầu tư các Dự án nguồn điện mới nhằm đảm bảo an ninh năng lượng cho phát triển kinh tế xã hội, đời sống sinh hoạt của nhân dân và sự nghiệp công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước.

Tổng công ty Phát điện 2 (EVN GENCO2) được thành lập theo Quyết định 3024/QĐ-BCT ngày 1/6/2012 của Bộ Công Thương trên cơ sở tổ chức, sắp xếp lại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhiệt điện Cần Thơ; các Công ty phát điện hạch toán phụ thuộc, các Ban quản lý dự án nguồn điện và tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại một số Công ty phát điện thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam đang hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

EVN GENCO2 có ngành nghề chính như sản xuất kinh doanh điện năng, cơ khí điện lực; đầu tư và quản lý vốn các dự án nguồn điện; lập đầu tư xây dựng tư vấn quản lý dự án, giám sát thi công xây lắp công trình… Ngoài ra, các Công ty mẹ còn được kinh doanh các ngành nghề liên quan đến ngành nghề chính như khai thác, chế biến kinh doanh nhiên liệu, nguyên liệu phục vụ sản xuất…

Tổng Công ty Phát điện 3 (EVN GENCO 3) được thành lập theo Quyết định số 3025/QĐ-BCT ngày 01/06/2012 của Bộ Công Thương trên cơ sở tổ chức sắp xếp lại Công ty TNHH một thành viên Nhiệt điện Phú Mỹ, các công ty phát điện hạch toán phụ thuộc, các ban quản lý dự án nguồn điện và tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại một số công ty phát điện thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam đang hoạt động theo Luật doanh nghiệp.

Chức năng, nhiệm vụ chính của EVN GENCO 3 là sản xuất và kinh doanh điện năng, cơ khí động lực; đầu tư và quản lý vốn đầu tư các dự án nguồn điện.

Theo Tri thức trẻ