EVN chuẩn bị bán đấu giá 16,02% vốn tại ABBank

Tính hết tháng 8/2015, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã thoái vốn ở các đơn vị ngoài ngành được 958,3 tỷ đồng.
EVN sẽ thoái hết vốn đang nắm giữ tại ABBank
EVN sẽ thoái hết vốn đang nắm giữ tại ABBank

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) sẽ thực hiện đấu giá công khai 16,02% vốn điều lệ đang nắm giữ tại Ngân hàng TMCP ABBank trong tháng 10/2015.

Tại ABBank, EVN đã chuyển nhượng 25,2 triệu cổ phần cho Công ty cổ phần (CTCP) Xuất nhập khẩu Hà Nội (Geleximco), giảm tỷ lệ sở hữu của mình từ 21,27% xuống còn 16,02% vốn điều lệ của ABBank. Hiện tại, EVN chỉ còn lại vốn là phần lợi nhuận được chia bằng cổ phiếu, tiền mặt tại ABBank.

Ngày 14/9/2015, UBCK Nhà nước đã có công văn số 5814/UBCK-QLPH chấp nhận hồ sơ công bố thông tin về việc thoái vốn tại ABBank. Điều này cũng mở đường cho EVN việc thực hiện các thủ tục tiếp theo để chuẩn bị tổ chức bán đấu giá công khai trong tháng 10/2015.

Với số cổ phần tại CTCP Chứng khoán An Bình (ABS), hiện tại, cũng EVN đang xúc tiến làm việc với các nhà đầu tư về việc bán thỏa thuận số cổ phần chưa bán hết tại ABS.

Trước đó, các thủ tục thoái toàn bộ vốn của EVN  theo phương án đấu giá công khai toàn bộ 11,49 triệu CP tại ABS theo phê duyệt của Bộ Công Thương đã được triển khai từ năm 2014.

Đầu năm 2015, sau khi được sự chấp thuận của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, EVN đã thực hiện công bố về đợt đấu giá bán cổ phần của EVN tại ABS. Tuy nhiên phiên đấu giá bị hủy do hết thời hạn đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt cọc mua cổ phần không có nhà đầu tư nào đăng ký tham dự.

Tại Công ty Tài chính cổ phần Điện lực (EVNFinance), đã có 58,75 triệu CP của EVN tại EVNFinance được chuyển nhượng, giảm tỷ lệ sở hữu của EVN từ 40% xuống còn 16,5% vốn điều lệ của EVNFinance.

Hiện tại, EVN đang làm việc với các nhà đầu tư về việc mua thỏa thuận 3,75 triệu cổ phần của EVN tại EVNFinance (chiếm 1,5% vốn điều lệ của EVNFinance) để đảm bảo tỷ lệ nắm giữ 15% vốn điều lệ tại Công ty theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng.

Tại CTCP Bảo hiểm Toàn cầu (GIC), EVN đã chuyển nhượng 1 triệu cổ phần (CP) cho Công ty International ERGO, giảm tỷ lệ sở hữu của EVN từ 22,5% xuống còn 20% vốn điều lệ của GIC.

Hiện nay, EVN đang bổ sung hồ sơ công bố thông tin về thoái vốn tại GIC theo yêu cầu của UBCK Nhà nước và triển khai thực hiện các bước thoái vốn tiếp theo theo quy định ngay sau khi Bộ Công thương phê duyệt mức giá khởi điểm để bán đấu giá CP của EVN tại GIC.

Theo Đề án tái cơ cấu EVN, trong giai đoạn 2012 - 2015, EVN sẽ phải thực hiện thoái, giảm vốn tại 7 Công ty cổ phần (CTCP) và hoàn thành trong năm 2015.

Tính đến hết năm 2014, EVN đã hoàn thành công tác thoái toàn bộ vốn ở 3 doanh nghiệp bất động sản gồm CTCP Đầu tư xây dựng Điện lực Việt Nam, CTCP Bất động sản Sài Gòn Vina và CTCP Bất động sản Điện lực miền Trung theo đúng phê duyệt của Bộ Công Thương với hình thức đấu giá công khai với giá trị cổ phiếu bằng hoặc cao hơn mệnh giá.

Bốn đơn vị còn lại là CTCP Bảo hiểm Toàn cầu, Ngân hàng TMCP An Bình, CTCP Đầu tư xây dựng Điện lực Việt Nam, Công ty Tài chính cổ phần Điện lực đang được EVN thực hiện thoái vốn khẩn trương trong năm 2015 này.

Tính đến hết tháng 8/2015, tổng giá trị thoái vốn, giảm vốn ngoài ngành nghề kinh doanh chính của EVN đạt 958,318 tỷ đồng.

Theo Đầu tư