DXG: Ngày 28/11 niêm yết bổ sung hơn 17 triệu cổ phiếu

VietTimes -- CTCP Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh (HOSE: DXG) đã được Sở GDCK TP.Hồ Chí Minh (HOSE) chấp thuận thay đổi niêm yết bổ sung 17.281.327 cổ phiếu. Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực là 28/11/2017.
Đất Xanh lọt vào top 76 doanh nghiệp có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2017 (Nguồn: DXG)
Đất Xanh lọt vào top 76 doanh nghiệp có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2017 (Nguồn: DXG)

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) vừa có thông báo Quyết định số 428/QĐ-SGDHCM ngày 24/11/2017 về việc thay đổi niêm yết đối với mã cổ phiếu DXG.

Cụ thể, HOSE chấp thuận cho CTCP Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh (HOSE: DXG) được thay đổi niêm yết bổ sung với tổng số lượng cổ phiếu là 17.281.327 cổ phiếu. Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực là 28/11/2017.

Trong đó, một phần là trả cổ tức bằng cổ phiếu giai đoạn 2, tỷ lệ 5%, theo Nghị quyết HĐQT số 32. Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức là 14.281.327 cổ phiếu, cho 6.660 cổ đông.

Kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức lần đầu tiên đã được DXG công bố ngày 26/5/2017. DXG báo cáo đã phát hành 32.862.291 cổ phiếu để trả cổ tức cho 4.925 cổ đông. Ngày chính thức giao dịch lô cổ phiếu trên là 16/06/2017.

Số cổ phiếu niêm yết bổ sung còn lại, tương đương với 3 triệu cổ phiếu phát hành dưới dạng ESOP, theo Nghị quyết HĐQT số 33/2017, cho 135 lao động tại DXG. Cổ phiếu phổ thông sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 3 năm theo quy chế ESOP.

Nghị quyết HĐQT số 33 cũng lưu ý, người lao động không nhận quyền hưởng cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 20:1 cho cổ đông hiện hữu của đợt phát hành cổ phiếu tạm ứng cổ tức giai đoạn 2 căn cứ vào nội dung Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội cổ đông DXG ngày 31/03/2017 nếu như việc phân phối cổ phần DXG trong đợt phát hành ESOP này được hoàn tất trước thời điểm chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu.

Nguồn vốn 30 tỷ đồng tài trợ cho chương trình được lấy từ nguồn vốn Chủ sở hữu đến thời điểm phát hành trên BCTC hợp nhất của DXG, cụ thể: 5 tỷ đồng từ Thặng dư vốn cổ phần và 25 tỷ đồng từ Quỹ đầu tư phát triển.  

Với việc niêm yết bổ sung 17,2 triệu cổ phiếu, tổng số lượng chứng khoán của DXG sau khi thay đổi niêm yết là 303.192.686 cổ phiếu, tổng giá trị niêm yết tương đương với 3.031 tỷ đồng (theo mệnh giá).