Biến động sở hữu của các cổ đông ngoại tại DXG

VietTimes -- Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh (HoSE: DXG) vừa công bố Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn.
Biến động sở hữu của các cổ đông ngoại tại DXG. (Ảnh: DXG)
Biến động sở hữu của các cổ đông ngoại tại DXG. (Ảnh: DXG)

Báo cáo - bên cạnh việc thông báo về thay đổi tỷ lệ sở hữu của một cổ đông ngoại (Norges Bank) – còn công bố cụ thể về quy mô sở hữu của cả nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan vượt quá các ngưỡng 1%.

Theo đó, ngày 02/11/2017, Norges Bank đã hoàn tất việc mua vào 335.000 cổ phiếu DXG để nâng quy mô sở hữu tại doanh nghiệp địa ốc này lên 8.265.000 cổ phần, tương ứng tỷ lệ sở hữu 2,75%.

Liên quan tới Norges Bank còn 4 nhà đầu tư ngoại khác cũng đang tham gia sở hữu cổ phần DXG. Đó là Amersham Industries Limited, với quy mô sở hữu 18.245.106 cổ phần, tương ứng tỷ lệ sở hữu 6,08%; Grinling International Limited với quy mô sở hữu 10.432.518 cổ phần, tương ứng tỷ lệ sở hữu 3,48%; KB Vietnam Focus Balanced Fund với quy mô sở hữu 945.000 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 0,31%; Vietnam Enterprise Investment Limited với quy mô sở hữu 7.336.800 cổ phần, tương ứng tỷ lệ sở hữu 2,44%.

Tổng cộng, nhóm 5 nhà đầu tư ngoại có liên quan này đang sở hữu 45.224.424 cổ phần DXG, bằng 15,06% vốn điều lệ.

Được biết, DXG là một trong những mã có sự nắm giữ lớn của các nhà đầu tư nước ngoài.

Theo danh sách cổ đông chốt tại thời điểm 02/03/2017 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp thì trong cơ cấu sở hữu DXG có sự hiện diện của 150 cổ đông ngoại, bao gồm 59 cổ đông tổ chức và 91 cổ đông cá nhân.

Tại thời điểm đó, 150 cổ đông ngoại này sở hữu 82.490.336 cổ phiếu DXG, tương ứng với tỷ lệ sở hữu 32,60%. Trong khi, số cổ đông nội là 4.209 cổ đông (57 tổ chức và 4.152 cá nhân), với quy mô nắm giữ là 170.558.732 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 67,40%.

Trong nhóm cổ đông nội, ông Lương Trí Thìn – người sáng nghiệp và cũng là Chủ tịch đương nhiệm của DXG – là người có khối lượng sở hữu lớn nhất tại doanh nghiệp này. Sau khi hoàn tất việc mua vào 5 triệu cổ phiếu DXG trong tháng 5/2017, ông Thìn nâng tỷ lệ sở hữu của mình tại Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh lên 8,86%.

Tất nhiên, đó chưa hẳn đã là tỷ lệ sở hữu thực sự của người sáng nghiệp DXG. Bởi lẽ, đó mới là số cổ phần DXG mà ông Lương Trí Thìn trực tiếp đứng tên, chưa kể đến phần gián tiếp sở hữu qua những cá nhân và tổ chức có liên quan./.