Đưa nội dung chuyển đổi số quốc gia vào Sách Trắng CNTT-TT Việt Nam năm 2020

VietTimes –Đây là yêu cầu của Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm tại cuộc họp Ban biên soạn Sách Trắng CNTT-TT Việt Nam năm 2020 diễn ra sáng ngày 26/8/2020.
Thứ trưởng Phan Tâm phát biểu tại cuộc họp. Ảnh MIC.
Thứ trưởng Phan Tâm phát biểu tại cuộc họp. Ảnh MIC.

Buổi họp Ban Biên soạn xây dựng Sách Trắng năm 2020 được diễn ra sau khi Bộ trưởng Bộ TT&TT ký Quyết định số 1267/QĐ-BTTTT về việc thành lập Ban biên soạn xây dựng Sách Trắng 2020.

Để khắc phục những nhược điểm của Sách Trắng năm 2019 và bổ sung số liệu đầy đủ cho từng lĩnh vực, dự kiến Đề cương Sách Trắng 2020 sẽ bao gồm các phần:
 
Phần 1- Bài tổng quan về tình hình phát triển CNTT-TT Việt Nam trong năm vừa qua: Thông điệp của Bộ trưởng; Khái quát về CNTT-TT trên thế giới; Những điểm nổi bật về CNTT-TT Việt Nam; Thứ hạng CNTT-TT Việt Nam trên bản đồ thế giới; Vai trò, tầm quan trọng và nội dung của chương trình chuyển đổi số quốc gia đối với phát triển kinh tế xã hội của đất nước; Định hướng phát triển công nghiệp CNTT, điện tử viễn thông.
 
Phần 2 - Thông tin số liệu của ngành CNTT-TT: Ngoài việc cung cấp số liệu năm 2019 về các lĩnh vực quản lý của Bộ, Sách Trắng còn có phần danh sách 20 địa phương dẫn đầu về doanh thu CNTT, về số lượng doanh nghiệp, về số lao động; và Danh sách 20 doanh nghiệp CNTT dẫn đầu về doanh thu; về số lượng lao động; về nộp ngân sách Nhà nước.
 
Phần 3- Giới thiệu các cơ quan, tổ chức về CNTT-TT.
 
Ngoài ra, điểm mới của Sách Trắng 2020 sẽ có thêm phần đánh giá về kết quả chính việc thực hiện chương trình mục tiêu phát triển công nghiệp CNTT của Việt Nam giai đoạn 2015-2019; Khái quát về chương trình chuyển đổi số quốc gia; Bổ sung thêm số liệu về đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực công nghiệp CNTT: Tổng số vốn đầu tư nước ngoài, tổng số dự án đầu tư nước ngoài và tổng số nước đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp CNTT,…
 
Phát biểu kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Phan Tâm đề nghị các đơn vị của Bộ tham gia Ban soạn thảo cần rà soát lại các chỉ tiêu của từng lĩnh vực, để năm 2020 số liệu được bổ sung phong phú. Thứ trưởng cũng yêu cầu các đơn vị cần nâng cao nhận thức về việc tham gia thực hiện Sách Trắng 2020 để phục vụ cho chính các đơn vị trong công tác quản lý các lĩnh vực.

Đặc biệt Thứ trưởng yêu cầu các đơn vị cần đầu tư thời gian, trách nhiệm, đảm bảo tiến độ xuất bản Sách Trắng vào trước 20/12/2020.