Dự phòng rủi ro “ăn” nửa lợi nhuận của VietinBank

VietTimes -- Năm qua, VietinBank kinh doanh khá tốt, thể hiện ở việc lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng của VietinBank là 17.550 tỷ đồng, tăng 30% so với năm 2016. Tuy nhiên, do ngân hàng trích lập đến hơn 8.300 tỷ đồng dự phòng rủi ro, chiếm non nửa tổng lợi nhuận đã hãm đà tăng trưởng lợi nhuận so với năm trước.
Dự phòng rủi ro “ăn” nửa lợi nhuận của VietinBank. (Ảnh: CTG)
Dự phòng rủi ro “ăn” nửa lợi nhuận của VietinBank. (Ảnh: CTG)

Theo BCTC hợp nhất quý IV/2017 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank – mã: CTG), thu nhập lãi thuần của ngân hàng trong quý IV đạt 7.155 tỷ đồng, tăng trưởng 40% so với cùng kỳ năm trước.

Về các hoạt động kinh doanh khác, hoạt động dịch vụ lãi cao vọt lên 572 tỷ đồng, tăng 15% và hoạt động khác lãi 648 tỷ đồng, gấp 3,5 lần so với cùng kỳ còn lại các hoạt động kinh doanh khác của ngân hàng trong quý này đều có sự suy giảm, trong đó hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư thua lỗ hơn 27 tỷ trong khi cùng kỳ mảng này vẫn có lãi.

Chi phí hoạt động của ngân hàng cũng tăng 21% lên hơn 5 nghìn tỷ, chi phí dự phòng rủi ro tăng đột biến lên 1.680 tỷ, gấp 20 lần cùng kỳ. Sau khi trừ đi các chi phí, VietinBank ghi nhận 1.973 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong quý IV, tăng không đáng kể so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế cả năm, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng của VietinBank là 17.550 tỷ đồng, tăng 30% so với năm 2016. Tuy nhiên, do ngân hàng trích lập đến hơn 8.300 tỷ đồng dự phòng rủi ro, chiếm “non nửa” tổng lợi nhuận khiến lợi nhuận trước thuế của ngân hàng chỉ còn 9.205 tỷ đồng, tăng 9% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế năm 2017 của VietinBank đạt 7.458 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/12/2017, tổng tài sản của ngân hàng đạt 1,095 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 15,4% so với thời điểm cuối năm trước. Cho vay khách hàng đạt 790 nghìn tỷ đồng, tăng 19,4%. Tiền gửi của khách hàng đạt 752 nghìn tỷ đồng, tăng 15%.

Về chất lượng nợ, tổng nợ xấu của ngân hàng VietinBank đến cuối năm 2017 là 8.957 tỷ đồng, tăng 33% so với thời điểm đầu năm. Về cơ cấu nợ, nợ có khả năng mất vốn chiếm hơn một nửa với 5.173 tỷ. Tỷ lệ nợ xấu tăng từ 1,01% đầu năm lên 1,13% cuối năm./.