Dự phòng rủi ro “ăn” nửa lợi nhuận của VietinBank

Dự phòng rủi ro “ăn” nửa lợi nhuận của VietinBank

VietTimes -- Năm qua, VietinBank kinh doanh khá tốt, thể hiện ở việc lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng của VietinBank là 17.550 tỷ đồng, tăng 30% so với năm 2016. Tuy nhiên, do ngân hàng trích lập đến hơn 8.300 tỷ đồng dự phòng rủi ro, chiếm non nửa tổng lợi nhuận đã hãm đà tăng trưởng lợi nhuận so với năm trước.
VietinBank tăng mạnh nợ xấu

VietinBank tăng mạnh nợ xấu

Lợi nhuận đạt gần 1.600 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ nhưng nợ xấu của ngân hàng lại đội thêm hơn 3.000 tỷ đồng so với đầu năm, chiếm 1,5% tổng dư nợ.