Dự phòng rủi ro “ăn” nửa lợi nhuận của VietinBank

Dự phòng rủi ro “ăn” nửa lợi nhuận của VietinBank

VietTimes -- Năm qua, VietinBank kinh doanh khá tốt, thể hiện ở việc lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng của VietinBank là 17.550 tỷ đồng, tăng 30% so với năm 2016. Tuy nhiên, do ngân hàng trích lập đến hơn 8.300 tỷ đồng dự phòng rủi ro, chiếm non nửa tổng lợi nhuận đã hãm đà tăng trưởng lợi nhuận so với năm trước.
Nợ xấu: Tranh cãi những con số cũ?

Nợ xấu: Tranh cãi những con số cũ?

Theo công bố của Ngân hàng Nhà nước, cuối 2014, nợ xấu trên toàn hệ thống còn 3.25%. Tuy nhiên, trên nhiều diễn đàn vẫn có ý kiến cho rằng con số này chưa thuyết phục và đặt câu hỏi về những số liệu nợ xấu khác nhau trước đây.