Thái Lan ứng dụng phần mềm quản lý Ngân hàng máu

Thái Lan ứng dụng phần mềm quản lý Ngân hàng máu

VietTimes -- Một nhà phát triển phần mềm đã tạo ra hệ thống quản lý có tên là Ngân hàng Máu thông minh (Smart Blood Bank), được coi là hệ thống đầu tiên của loại này tại Thái Lan, sử dụng công nghệ để giải quyết bài toán về nguồn nhân lực, giảm thiểu rủi ro, giá thành và thời gian.