Doanh thu bán lẻ và dịch vụ tiêu dùng đạt 302,9 nghìn tỷ đồng trong tháng 11

VietTimes -- Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 11/2016 ước tính đạt 302,9 nghìn tỷ đồng, tăng 1,9% so với tháng trước và tăng 10,4% so với cùng kỳ năm 2015.
Từ đầu năm đến nay, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt 3.201,5 nghìn tỷ đồng.
Từ đầu năm đến nay, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt 3.201,5 nghìn tỷ đồng.

Cụ thể, doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 227,4 nghìn tỷ đồng, tăng 1,7% và tăng 9,5%; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 37,3 nghìn tỷ đồng, tăng 2,6% và tăng 19,4%; doanh thu du lịch lữ hành đạt 3,4 nghìn tỷ đồng, tăng 3% và tăng 33%; doanh thu dịch vụ khác đạt 34,8 nghìn tỷ đồng, tăng 2,5% và tăng 6%.

Tính chung 11 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt 3.201,5 nghìn tỷ đồng, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá tăng 7,6% (cùng kỳ năm 2015 tăng 8,3%). Xét theo ngành hoạt động, doanh thu bán lẻ hàng hóa 11 tháng ước tính đạt 2.429,1 nghìn tỷ đồng, chiếm 75,9% tổng mức và tăng 9,4% so với cùng kỳ năm 2015.

Trong đó một số ngành hàng tăng như lương thực, thực phẩm tăng 12,6%; may mặc tăng 9,9%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 9,1%; phương tiện đi lại tăng 3,8%; vật phẩm văn hoá, giáo dục tăng 0,2%. 

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 11 tháng ước tính đạt 374,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 11,7% tổng mức và tăng 10,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó doanh thu của một số địa phương tăng khá: Ninh Bình tăng 25,1%; Thái Nguyên tăng 24%; Hà Nội tăng 11,8%; thành phố Hồ Chí Minh tăng 6,9%. Một số địa phương có doanh thu giảm: Hà Tĩnh giảm 19,4%; Nghệ An giảm 6,1%; Cao Bằng giảm 4,9%.

Doanh thu du lịch lữ hành 11 tháng năm nay ước tính đạt 31 nghìn tỷ đồng, chiếm 1% tổng mức và tăng 11,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó doanh thu của Khánh Hoà tăng 20,7%; Thanh Hoá tăng 20,4%; Bà Rịa - Vũng Tàu tăng 13,7%; thành phố Hồ Chí Minh tăng 11,5%; Hà Nội tăng 10,2%. Một số địa phương doanh thu giảm: Tuyên Quang giảm 3%; Nam Định giảm 2,5%; Hải Dương giảm 0,4%.

Doanh thu dịch vụ khác 11 tháng ước tính đạt 366,9 nghìn tỷ đồng, chiếm 11,4% tổng mức và tăng 9,2% so với cùng kỳ năm 2015. Một số địa phương có doanh thu tăng khá: Bắc Ninh tăng 14,1%; Sơn La tăng 10,6%; thành phố Hồ Chí Minh tăng 9,9%; Lâm Đồng tăng 8,3%; Thái Nguyên tăng 8,1%.