Doanh nghiệp nào tài trợ Hà Nội trồng cây xanh trên đường Nguyễn Chí Thanh?

VietTimes -- Hà Nội hủy gói thầu “Di chuyển cây xanh, chỉnh trang, trồng mới cây xanh, thảm cỏ và chi phí hạng mục chung” trên đường Nguyễn Chí Thanh do có chỉ đạo trồng mới cây xanh trên dải phân cách đường Trần Duy Hưng – Nguyễn Chí Thanh bằng cây xanh của nhà tài trợ.
Hà Nội hủy gói thầu trên đường Nguyễn Chí Thanh do có nhà tài trợ trồng cây xanh - Ảnh/Tiền Phong
Hà Nội hủy gói thầu trên đường Nguyễn Chí Thanh do có nhà tài trợ trồng cây xanh - Ảnh/Tiền Phong

Trước đó, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông Hà Nội đã có thông báo mời thầu rộng rãi gói thầu “Di chuyển cây xanh, chỉnh trang, trồng mới cây xanh, thảm cỏ và chi phí hạng mục chung” thuộc dự án Xén dải phân cách mở rộng mặt đường Nguyễn Chí Thanh (đoạn từ nút giao đường Láng đến nút giao Đê La Thành) kết hợp chỉnh trang cây cảnh, thảm cỏ trên dải phân cách đường Trần Duy Hưng - Nguyễn Chí Thanh.

Thời gian bán Hồ sơ mời thầu từ 29/12/2017, thời điểm mở thầu là 16h40, ngày 08/01/2018 tại Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông Hà Nội số 02, Phùng Hưng, Hà Đông.

Tuy nhiên, đến ngày 06/1/2018, UBND TP. Hà Nội có văn bản gửi Sở Giao thông vận tải Hà Nội và Sở Xây dựng thông báo về việc hủy gói thầu “Di chuyển cây xanh, chỉnh trang, trồng mới cây xanh, thảm cỏ và chi phí hạng mục chung” thuộc dự án Xén dải phân cách mở rộng mặt đường Nguyễn Chí Thanh (đoạn từ nút giao đường Láng đến nút giao Đê La Thành) kết hợp chỉnh trang cây cảnh, thảm cỏ trên dải phân cách đường Trần Duy Hưng - Nguyễn Chí Thanh.

Văn bản này nêu rõ, ngày 5/1/2018 UBND TP. Hà Nội đã nhận được Văn bản của Sở Giao thông vận tải Hà Nội về việc hủy gói thầu “Di chuyển cây xanh, chỉnh trang, trồng mới cây xanh, thảm cỏ và chi phí hạng mục chung” thuộc dự án Xén dải phân cách mở rộng mặt đường Nguyễn Chí Thanh (đoạn từ nút giao đường Láng đến nút giao Đê La Thành) kết hợp chỉnh trang cây cảnh, thảm cỏ trên dải phân cách đường Trần Duy Hưng - Nguyễn Chí Thanh.

UBND TP Hà Nội đã chấp thuận đề xuất nêu trên của Sở Giao thông vận tải hà Nội, đồng thời giao Sở Giao thông vận tải hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục theo quy định.

Thành phố Hà Nội cũng giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội tổ chức thực hiện hạng mục “Di chuyển cây xanh” bằng nguồn vốn duy tu, duy trì cây xanh theo phương án đã được phê duyệt để phục vụ chỉnh trang, trồng mới cây xanh trên dải phân cách đường Trần Duy Hưng - Nguyễn Chí Thanh.

Giao Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội tổ chức trồng mới cây xanh của nhà tài trợ trên dải phân cách đường Trần Duy Hưng - Nguyễn Chí Thanh theo phương án đã được phê duyệt.

Dự án Xén dải phân cách mở rộng mặt đường Nguyễn Chí Thanh (đoạn từ nút giao đường Láng đến nút giao Đê La Thành) kết hợp chỉnh trang cây cảnh, thảm cỏ trên dải phân cách đường Trần Duy Hưng – Nguyễn Chí Thanh có tổng mức đầu tư 26,21 tỷ đồng.